/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lazdynas Gintaras

Gintaras Lazdynas – literatūrologas.
Gimė 1959 m. kovo 27 d. Kretingoje.
1983 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (lietuvių kalbą ir literatūrą), 1983–1985, 1990–1993 ir 1998–2013 m. jame (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) dėstė; docentas (1999).
1993–1998 studijavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūroje. Kaip vizituojantis lektorius kelerius metus dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. 1998 m. apgynė disertaciją „Romaninių struktūrų formavimasis Lietuvoje: Nuo Algimanto iki Altorių šešėly“, humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 2013 m. iki šiol dirba privačioje įmonėje.

I š l e i s t o s k n y g o s:
Romano teorijos pradmenys. – Šiauliai, 1998.
Romano struktūrų formavimasis Lietuvoje: Nuo Algimanto iki Altorių šešėly. – Kaunas, 1999.
Vokiečių Bildungsromanas: teorinis aspektas, mokslinė monografija, Šiaulių universitetas. – Šiauliai, Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
Romantizmo sampratos problema. – Šiauliai, Šiaulių universiteto leidykla, 2008.

A p i e
a u t o r i ų
i r
k ū r y b ą:
Gintaras Lazdynas / Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 270.
Bikulčius, Vytautas. Lietuvių romano šaknys / Darbai ir dienos, 2002, T. 29, p. 280–282.
Ligmanavičiūtė, Jūratė. Humanitarinių mokslų daktarui dvasinės tremties laikotarpiu teko paragauti ir santechniko duonos / Šiaulių naujienos, 1998-12-12;
Subačius, Paulius. [Be pavadinimo] / Naujasis Židinys-Aidai / 2000, Nr. 6, p. 359.