/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kurklietytė Elena

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Elena Kurklietytė – prozininkė.
Gimė 1933 03 11 Skemų kaime, Rokiškio rajone.
Vidurinę mokyklą lankė Obeliuose, 1950 m. baigė Rokiškio vakarinę mokyklą. Besimokydama paskutinėje klasėje pradėjo dirbti laikraščio „Tarybinis Rokiškis“ redakcijoje. 1952 m. įstojo į Vilniaus universiteto žurnalistikos skyrių ir, studijuodama stacionare, dirbo „Tiesos“ laikraščio redakcijoje. Gavusi diplomą, 1957 m. buvo paskirta dirbti satyrinio žurnalo „Šluota“ redakcijoje. 1959 m. išvyko į Taliną, ten dirbo laikraščio „Tarybinė Estija“ redakcijoje. Grįžusi į Vilnių, 1967 m. pradėjo dirbti Lietuvos radijuje laidų vedėja, nuo 1971 m. dirbo tuometinės Tarybų Sąjungos Centrinės televizijos ir sąjunginio radijo korespondente Lietuvoje. Intensyviausias darbas – atgimimo metai, kai radijo stotis „Majak“ leido tiesioginiame eteryje skelbti žinias apie Sąjūdį ir nepriklausomybę atgavusios Lietuvos gyvenimo įvykius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2015 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Slaptingoji prema: esė (kartu su V. Bubniu). – Kaunas: Santara, 1999, 2000, 2001.
Lyla: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Šešėlių verpėja: laukinės Todės istorija: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
Šešėlių verpėja (į latvių k. išvertė Daina Avotiņa). – Riga: Lauku Avīze, 2015.

V e r t i m a i :
E. Krustenas. Kaip lašas jūroje: romanas (iš estų k.). – Vilnius: Vaga, 1966.

A p d o v a n o j i m a i :
1995 m. Sausio 13-osios atminimo medalis.
2010 m. Martyno Vainilaičio premija už mitologinį romaną „Šešėlių verpėja: laukinės Todės istorija“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Elena Kurklietytė LRT radijo laidoje „Kasdienybės kultūra“, garso įrašas
E. Kurklietytė – nauja Žemaitė? O gal Aukštaitė?
A. Beinorius. Iš kirmino į drugelį… (apie knygą „Lyla“)
A. Guščius. „Į mane grįžta mito pasaulis…“ (apie knygą „Šešėlių verpėja: laukinės Todės istorija“)
E. N. Bukelienė. Dievo žaismės argumentai. – Kn. Tarp rašytojo ir skaitytojo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
P. Bražėnas. Tikra, nors išgalvota. – Kn. Amžininkai ir bendraamžiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.

T e k s t a i :
Elena Kurklietytė. „Tai aš, balsas iš pelkės“