/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kunčius Herkus

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Herkus Kunčius – prozininkas, dramaturgas, eseistas.
Gimė 1965 04 18 Vilniuje.
1990 m. baigė meno istoriją ir teoriją Vilniaus dailės akademijoje. 1990–1994 m. dirbo meno ir kultūros žurnale „Krantai“, 1995–1999 m. – savaitraštyje „Literatūra ir menas“. Tarptautinio PEN klubo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ redakcinės kolegijos narys, Lietuvių ir Lenkų dialogo bei bendradarbiavimo Jerzy Giedroyco forumo valdybos narys. Nuo 2011 m. Lietuvių PEN centro prezidentas. Kūrybos išversta į anglų, bulgarų, lenkų, rusų, švedų, vokiečių ir kitas kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2000 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ir dugnas visada priglaus: romanas. – Vilnius: Metai, 1996.
Matka pitka: romanas. – Vilnius: Metai, 1998.
Sparnų vaško urna: romanas. – Vilnius: Metai, 1998.
Barbarai šventykloje: romanas. – Vilnius: Metai, 1998.
Būtasis dažninis kartas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
Pilnaties linksmybės: eseistinė proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Pelenai asilo kanopoje; Smegenų padažas; Ekskursija: Casa matta: romanai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Ištikimiausias metafizinis draugas: apysaka. – Vilnius: Metai, 2002.
Ornamentas: romanas. – Vilnius: Charibdė, 2002.
Gaidžių milžinkapis: romanas. – Vilnius: Charibdė, 2004.
Nepasigailėti Dušanskio: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2006.
Išduoti, išsižadėti, apšmeižti: apsakymai, novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Virtuvės Tarakono nuotykiai: pasakos. – Vilnius: Versus aureus, 2008.
Pijoko chrestomatija: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Lietuvis Vilniuje: romanas. – Vilnius: Kultūros barai, 2011.
Kaukazo belaisvis. – Vilnius: Metai, 2012.
Tapti savimi. Pasakiški Bordo memuarai. – Vilnius: Metai, 2013.
Kartą operoje: vieno teatrinio istorija: literatūrinė fantazija. – Vilnius: Gelmės: Petro ofsetas, 2014.
Trys mylimos: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Dervišas iš Kauno: romanas. – Vilnius: Kultūros barai, 2014.
Dviveidis romanas. – Vilnius: Kultūros barai, 2015.
Pramanytos šalies pasakojimai: apsakymai. ‒ Vilnius: Gelmės, 2015.
Lietuvio ir lenko pokalbis (kartu su P. Kępińskiu). ‒ Vilnius: Versus aureus, 2016.
Lietuviškos apybraižos: istorijų romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Geležinė Stalino pirštinė: romanas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Nušviesta: komunistinės dvasios dramos. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020.
Šaltasis karas: operečių romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023.
Litbelas. Neišnešiotas vaiduoklis: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023.

P j e s ė s ,   l i b r e t a i :
Genijaus dirbtuvė: pjesė. – 1998.
Saulės smūgis: radijo pjesė. – 1998.
Euforinė laisvalaikio karuselė: radijo pjesė. – 1999.
Domingo de Ramos: pjesė. – 1999.
Dviejų karalysčių kaimas: pjesė (kartu su A. Šlepiku). – 1999.
Sučiuptas velnias: pjesė (Žemaitės apsakymų motyvais). – 2001.
Šokoladinis Mocartas: pjesė. – 2001.
Kipras, Fiodoras ir kiti: libretas. – Komp. G. Kuprevičius, 2003.
Upės vardu: radijo pjesė. – 2004.
Matas: antibolševikinė pjesė. – 2005.
Besmegenio orkestras: libretas. – Komp. J. Mieželytė, 2005.
Dirbtinis pluoštas: radijo pjesė. – 2006.
Žvejų dainos: libretas. – Komp. Z. Bružaitė, N. Sinkevičiūtė, 2007.
DaliGala: libretas. – Komp. G. Kuprevičius, 2008.
00.45 minutės pagal Goldingą: pjesė. – 2008.
Eglė žalčių karalienė: roko opera (kartu su A. Šlepiku). – 2008.
Rojaus prieangyje: radijo pjesė. – 2012.

A p d o v a n o j i m a i :
1995 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija už eseistiką.
1996 m. Nemuno“ žurnalo premija už geriausią prozos kūrinį.
1998 m. Julijono Lindės-Dobilo premija.
1998 m. Lietuvos šiuolaikinės dramaturgijos konkurso antroji premija.
1999 m. Lietuvos teatro sąjungos „Dauguviečio auskaras“.
2000 m. Atviros Lietuvos fondo dramaturgijos vaikams ir paaugliams konkurso pirmoji premija.
2004 m. Lietuvos teatro sąjungos Kauno skyriaus „Fortūnos“ diplomas.
2007 m. „Lietuvos ryto“ dienraščio „Mūzų malūnų“ premija.
2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius.
2015 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už romanų dilogiją „Dviveidis romanas. Lietuvis Vilniuje. Dervišas iš Kauno“.
2022 m. XIV-oji Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija už apsakymą „Ligos istorija“ („Metai“, 2022, Nr. 1).
2024 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Herkus Kunčius LRT televizijos laidoje „Naktinis ekspresas“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2015 02 17

T e k s t a i :
Herkaus Kunčiaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Romano „Nepasigailėti Dušanksio“ ištraukas skaito aktorius Vytautas Rumšas, garso įrašas / lrt.lt