Atgal

Kukulas Valdemaras

Džojos Barysaitės nuotrauka iš Literatūros ir meno archyvo

Kukulas Valdemaras – poetas, literatūros kritikas.
Gimė 1959.02.07 Noriūnuose, Kupiškio raj. Mirė 2011.08.06 Vilniuje.
1982 m. VU baigė žurnalistiką. Dirbo „Komjaunimo tiesos“, „Nemuno“, „Pergalės“ redakcijose, Nepriklausomybės metais – „Respublikos“ žurnalistas; aktyviai bendradarbiauja „Naujojoje Romuvoje“.
Nuo 1984 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

B i b l i o g r a f i j a :
Augimo nerimas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Žalia vėtros šaka: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Tamsos didžiulis katinas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Kreidos rate: eilėraščiai; Prašau atminties: poemos. – Vilnius: Vaga, 1989.
Knyga netyčia: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Eilėraščio namai: esė apie poezijos šiandieną. – Vilnius: Vaga, 1992.
Aštuoni gėli vakarai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Vėjo birbynė: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vyturys, 2000.
Bailiojo drąsa gyventi: eseistikos etiudai. – Vilnius: Mažasis Vyturys, 2001.
Didžiadvasių žodžių eros pabaiga: literatūros kritika. – Vilnius: Homo liber, 2004.
Kupiškis: fotonovelės / Jonas Danauskas, Valdemaras Kukulas. – Vilnius: Atkula, 2004.
Judas taipogi danguj: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Kaminas ir katinas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Homo liber, 2007.
Mūsų šitie dangūs: poezijos rinktinė. – Vilnius: Homo liber, 2009.
Antausis sienai: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2011.
Saulėlydis mano giesmė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos: monografija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos rinkinį „Aštuoni gėli vakarai“

t e k s t a i :
Valdemaro Kukulo kūryba svetainėje tekstai.lt