/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Každailis Aloyzas

Každailis Aloyzas, prozininkas.
Gimė 1943.06.27 Grinkškyje (Radviliškio r.). Mirė 2018.05.08.
1965 baigė VU istoriją. Nuo 1975 Klaipėdos jūrų muziejaus direktorius.

Atobiografija:
1960 m. baigiau Baisogalos vidurinę mokyklą, 1965 m. – Vilniaus valstybinio universiteto istorijos specialybę. Dirbau moksliniu darbuotoju Klaipėdos miesto muziejuje, dėsčiau istoriją Klaipėdos politechnikume. 1970 metais įsijungiau į Lietuvos jūrų muziejaus kūrimą. Dalyvavau ruošiant muziejaus ir akvariumo ekspozicijas, restauruojant ir pritaikant muziejui XIX amžiau Neringos fortą, statant ir įrengiant delfinariumą. 1975 metais buvau paskirtas muziejaus direktorium, šias pareigas ėjau iki 2002 metų. Atsistatydinau dėl pablogėjusios sveikatos.
Literatūrinę kūrybą derinau su darbu muziejuje. Panaudojęs šiame darbe sukauptas žinias, parašiau tris knygas vaikams laivybos istorijos ir jūrų gamtos temomis.
Kitais atvejais literatūrinė kūryba man padėjo atgauti dvasią nuo įtempto darbo  muziejuje ir ypatingai statant delfinariumą Lietuvai sudėtingu 1987 –1994 metų laikotarpiu.
Šiuo metu literatūrinė kūryba man padeda priešintis puolančioms negalėms.

2006.04.20

Bibliografija:
Laivai ir jūrininkai: mokslinė-grožinė vidutinio ir vyresniojo amžiaus vaikams. – Vilnius: Vaga, 1981;
2-asis papildytas ir pataisytas leidimas. – Vilnius: Vyturys, 1987;
I. Trojanski vertimas į bulgarų kalbą. – Varna: Georgi Bakalov, 1987.
Ko verkė plekšnytė?: mokyklinio amžiaus vaikams, pasakos apie Baltijos jūros gyvūnus. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Žvyniuko laiškai iš Karibų jūros: mokyklinio amžiaus vaikams, pasakos apie tropinių jūrų gyvūnus. – Vilnius: Vyturys, 1994.
Palonų istorijos: apysakos knyga. – Klaipėda: S.Jokužio spaustuvė-leidykla, 1997.
Lietuvos jūrų muziejus. Dvidešimt augimo metų. – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Veidu į jūrą: Lietuvos jūrų muziejui 25 metai: albumas (tekstus rašė Aloyzas Každailis). – Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2004.
Laivai ir jūrininkai / bendraautoriai Romaldas Adomavičius, Romualdas Adomavičius; dailininkas Arvydas Každailis. – 3-ioji patais. ir papild. laida. – Vilnius : Tyto alba, 2014.

Publikacijos almanachuose, spaudoje:
Netolimos praeities prisiminimai // Baltija: lit. visuom. almanachas. – Vilnius: Mintis,1985.
Bėglys: novelė // Baltija: lit. visuom. almanachas. – Vilnius: Mintis, 1989.
Dinozauro galas: apsakymas // Švyturys. -1990, Nr.22.
Turgaus aikštė: apysakos fragmentas // Nemunas. – 1999, Nr. 7/8.
Žalioji sala: apsakymas // Baltija: lit. kult. almanachas. – Klaipėda, 2001.
Prisiminimai apie šiandieną: esė // Baltija:  lit. kult. almanachas. – Klaipėda, 2002.
Laiškai pačiam sau iš praeities į dabartį ir atbulai: memuarai // Baltija: lit. kult. almanachas. – Klaipėda, 2005.
Winds of change in Lithuania: publicistika // Museum international. – No 4, Paris, UNESCO, Oktober – December 1996.
Marine Life in Miniature: publicistika // Lithuania in the World. – No4, Vilnius, 1997.

Literatūra apie:
Martinkus P. Jaunimui apie jūrą ir laivus: [ Laivai ir jūrininkai] // Taryb. Klaipėda. – 1982 sausio 30.
Sadauskas R. Brolių Každailių kūrinys: [Laivai ir jūrininkai] // Literatūra ir menas. – 1982 geg.15.
Skunčikas R. Pažintiniai Aloyzo Každailo kūrinių aspektai // Vaikų literatūra apie jūrą. – Klaipėda, 1996. – Taip pat: Baltija. 1996.
Skunčikas R. Po pasakos ir fakto ženklu: [Ko verkė plekšnytė] // Literatūra ir menas. – 1986.
Žalys A. In Search of A Proper  Time and Space, s.230 – 231 // Vilnius: Magazine of the Lithuanian Writers Union. – Summer 1998.
Linkevičius J. Palonų romanas: [Palonų istorijos] // Literatūra ir menas. – 1997.
Černiauskas R. Juodas laivas vaikystės upelyje: [Palonų istorijos] // Klaipėda. – 1997 spal. 8.

Apdovanojimai:
1982 m. Žvejų literatūrinė premija už knygą „Laivai ir jūrininkai”.
1988 m. Klaipėdos miesto šventės „Knyga ir vaikystė – 88” metu pripažintas Skaitomiausios knygos („Ko verkė plekšnytė”) autoriumi.
1989 m. Nusipelniusio kultūros veikėjo garbės  vardas.
2002 m. Klaipėdos miesto Garbės piliečio vardas.