Atgal

Kavaliauskas Tomas

Asmeninio archyvo nuotrauka

Tomas Kavaliauskas – prozininkas, eseistas.

Gimė 1971 10 14 Panevėžyje.

Mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje pagal sustiprintą lietuvių literatūros programą. 1989–1990 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1993–1998 m. studijavo filosofiją ir kūrybinį rašymą Masačiusetso universitete (JAV), baigė bakalauro studijas cum laude. 2000 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo filosofijos magistro, 2008 m. – filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Dėsto filosofiją Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetuose, skaitė viešas paskaitas Friburgo, Lundo, Edinburgo universitetuose, dėstė Helsinkio universitete, 2009–2011 m. stažavosi Bukarešto, Sofijos, Prahos, Gdansko universitetuose. 2000 metais „Nemuno“ žurnale publikuoti pirmieji rašytojo apsakymai ir novelės. 2015–2016 m. „Metai” išspausdino romanų ištraukas. Nuo 2003 metų rašo esė, nuolatinis „Kultūros barų“ mėnraščio autorius. Esė išverstos į bulgarų, slovėnų, vengrų, rusų ir anglų kalbas ir paskelbtos Eurozine.com tinklapyje. 2015–2016 m. Klaipėdos Kultūrų ir komunikacijos centro rezidentas. 2020 m. publikavimui parengė mokslinę monografiją „Permaininga Europa“ apie kultūrines ir politines permainas Europoje nuo Sovietų Sąjungos griūties iki šių dienų. Taip pat 2020-aisiais parengė ir redagavo kolektyvinę monografiją anglų kalba „Europe Thirty Years after 1989“, kurią 2021 m. publikuos leidykla „Brill-Rodopi“. Tekstų autoriai – mokslininkai iš įvairių Europos universitetų. Autorius šiuo metu yra Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos dėstytojas, Socialinės ir politinės kritikos centro vyriausiasis mokslinis darbuotojas. Nuo 2011 m. – Lietuvos PEN centro narys, 2014–2019 m. – Kauno šachmatų klubo „Margiris“ valdybos narys, dabar – narys.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2016 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Atsisveikinimas: mažasis romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Verslas, krikščionybė ir vartotojiška visuomenė: eseistikos rinkinys. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Du šimtai brolių, altoriaus laukiančių: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2015.
Zen Sex: romanas (anglų kalba). – Saarbrücken: JustFictionEdition, 2016.
Originalas: detektyvinis romanas. – Vilnius: Alma littera, 2017.
Šachmatai ir pica: apysaka vaikams. – Kaunas: Lietuvos šachmatų mokykla, 2018.
Between Fiction and Reality: Tomo Kavaliausko meno filosofijos tekstai ir Dogu Bankov koliažai, sudarytojas T. Kavaliauskas. – Kaunas, 2021 (el. knyga).

M o k s l i n ė  l i t e r a t ū r a :

The Individual in Business Ethics: An American Cultural Perspective [Individas verslo etikoje: amerikieškoji kultūrinė perspektyva]. – Basingstoke: PalgraveMacmillan, 2011.
Transformations in Central Europe between 1989 and 2012 [Transformacijos Vidurio Europoje tarp 1989-ųjų ir 2012-ųjų]. – Lanham: LexingtonBooks, 2012.
Pokalbiai apie Rytų-Vidurio Europą po 1989-ųjų: akademinių pokalbių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos edukologijos leidykla, 2012.
Pokalbiai apie transkultūrinę Europos atmintį: akademinių pokalbių rinkinys. – Vilnius: Lietuvos edukologijos leidykla, 2014.
Europos tapatybė: Rusijos, Katalonijos, Škotijos, Bulgarijos atvejai: akademinių pokalbių rinkinys. – Kaunas: 2020.
Europe Thirty Years after 1989: Transformations of Values, Memory, and Identity [Europa trisdešimt metų po 1989: vertybių, atminties ir tapatybės pokyčiai]: kolektyvinė monografija. – Leiden, Boston: Brill-Rodopi, 2020.
Permaininga Europa: politinės moralės, geopolitikos ir tapatybės permainos nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki 2020-ųjų COVID-19 pandemijos: mokslinė monografija. – Kaunas: 2020.
Europe Thirty Years after 1989: Transformations of Values, Memory, and Identity. – Leiden: Brill, 2021. (T. Kavaliauskas kolektyvinės monografijos redaktorius ir skyriaus autorius).

A p d o v a n o j i m a i :

2000 m. antroji vieta Lietuvos aukštųjų mokyklų literatų konkurse už novelę „Mano asmeninis privatus Kaunas“.
2002 m. premija už esė „Būti ar atrodyti“ žurnalo „Kultūros barai“ konkurse tema „Kintanti Lietuva kintančioje Europoje“.
2004 m. premija už esė „Europos Sąjungos Demiurgas“ žurnalo „Kultūros barai“ konkurse tema „Kintanti Lietuva kintančioje Europoje“.
2018 m. Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija už romaną „Originalas“ (Vilnius: Alma littera, 2017).
2022 m. Klaipėdos rašytojų sąjungos ir Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos paskelbto konkurso „Novelės ruduo“ laureatas.

I n t e r v i u , s t r a i p s n i a i  a p i e :

Dingusi kunigų seminarijos civilizacija. Pokalbis su Tomu Kavaliausku / Literaturairmenas.lt, 2016 01 22
Tomo Kavaliausko romanas „Du šimtai brolių, altoriaus laukiančių“: trys požiūriai / Kulturpolis.lt, 2016 02 05

T e k s t a i :

Tomo Kavaliausko kūryba svetainėje tekstai.lt
Z.Baumanas: Mes visi nenumaldomai virstame maišytų populiacijų būriais / Delfi.lt, 2013 02 23
Tomas Kavaliauskas. Blynų hermeneutika / „Metai“, 2013 5–6
Apie Ukrainos kaščėjų, jo belaisvę ir langus, atveriančius skirtingas perspektyvas / Eurozine.com, 2013 12 18
T. Kavaliauskas. Civilizacijos nusižudo pačios / Delfi.lt, 2016 11 20
Tomo Kavaliausko romano „Originalas“ pristatymas, vaizdo įrašas
Tomas Kavaliauskas. Romano „Zen Sex“ ištraukos (anglų k.) / Kaunorasytojai.lt, 2018 01 24
Velnioniškai gera menininkų kompanija / Kaunorasytojai.lt, 2018 03 06