Atgal

Katinas Alvydas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Alvydas Katinas – poetas.
Gimė 1960 01 29 Utenoje.
1978 m. baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. – Vilniaus universitete lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Nuo 1982 m. dirbo Utenos r. Leliūnų vid. mokyklos užklasinio auklėjimo darbo organizatoriumi. 1987–1988 m – Utenos rajono LDT VK Kultūros skyriaus vedėju, 1989–1990 m. – LKP Utenos RK Ideologijos skyriaus vedėju. 1995–1997 m. – Utenos apskrities administracijos kalbos tvarkytoju ir atstovu spaudai, 2000–2001 m. – Utenos jaunimo mokyklos direktoriumi. 2001 m. paskirtas Utenos r. savivaldybės mero pavaduotoju, 2003 m. išrinktas Utenos rajono savivaldybės meru. Šias pareigas eina iki šiol. Kartu su LRS rekonstravo A. ir M. Miškinių sodybą bei įsteigė A. Miškinio literatūrinę premiją; parėmė daugelio Utenos krašto bei iš Utenos krašto kilusių poetų kūrybos leidybą; nuolatinis „Poezijos pavasario“ ir „Panevėžio literatūrinės žiemos“ rėmėjas.

B i b l i o g r a f i j a :
Sienos iš vėjo: eilėraščiai. – Utena: Utenos Indra, 2005.
Nugalėję lygumas: eilėraščiai. – Utena: Utenos Indra, 2011.
Vaikšto vienas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
2014 m. Aukščiausios Varšuvos literatūros laurų kapitulos medalis už lenkų kultūros populiarinimą bei plėtojamą bendradarbiavimą tarp Utenos ir Chelmo miestų.
2014 m. Lietuvos edukologijos universiteto ir M. K. Čiurlionio fondo įsteigtas „Lietuvos šviesuolio“ vardas.
2014 m. Lietuvos kultūros centro asociacijos „Auksinio fenikso“ apdovanojimas kaip geriausiam kultūros politikui šalyje.
2016 m. Antano Miškinio premija už eilėraščių knygą „Vaikšto vienas‟.
2016 m. „Panevėžio literatūrinės žiemos‟ festivalio prizas Literatūrinė Jono Meko vardo skrybėlė už išdidžią vienatvę eilėraščių knygoje „Vaikšto vienas‟.

A p i e   a u t o r i ų   i r   j o   k ū r y b ą :
Kas yra kas Lietuvoje 2009. Auksinis tūkstantmečio leidimas;
Kas yra kas Utenos apskrityje 2001;
Kas yra kas Lietuvoje 2002, KYK serija Lietuvos miestai (2-oji knyga);
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2006;
Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008.
Kaziela, Vytautas. Dvasinės teritorijos. – Utenos diena. – 2006 balandžio 22, p. 3.
Jakštas, Jonas. Sėlio sielos žemėlapis. – Utenos apskrities žinios. – 2006 birželio 1, p. 4.
Panavas, Petras. Kai nerašyti jau negali… – Utenos apskrities žinios. – 2006 gegužės 11, Nr. 50 (1340), p. 4.