/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Kašauskas Stasys

Stasys Kašauskas – prozininkas, eseistas.
Gimė 1943 08 10 Birikų kaime, Telšių rajone.
1962–1964 m. studijavo Vilniaus universitete. 1964–1967 m. tarnavo SSRS kariuomenėje. 1968–1971 m. dirbo dienraščių „Komjaunimo tiesa“, „Tiesa“, 1971–1975 m. savaitraščių „Gimtasis kraštas“, 1975–1980 m. „Literatūra ir menas“ redakcijose. 1981 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką. 1980–1989 m. žurnalo „Moksleivis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1989–1990 m. SSRS liaudies deputatas, 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 1992–1993 m. dirbo redaktoriumi savaitraštyje „Atgimimas“, 1992–2000 m. buvo žurnalo „Lithuania in the World“ leidėjas ir vyriausiasis redaktorius. 2001–2004 m. leidyklos „Artlora“ direktorius. Nuo 1998 m. Dominikos Respublikos garbės generalinis konsulas Lietuvoje. Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. Paskelbęs daugybę straipsnių, publikacijų periodinėje spaudoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1985 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žemė nelieka skolinga: apybraiža apie Kulvos melžėją S. Kuodienę. – Vilnius, 1974.
Žmonės didelėje žemėje: reportažai apie BAM‘ą. – Vilnius: Mintis, 1977.
Gyvenimo vagos: apybraža apie Rokiškio raj. L. Giros kolūkį. – Vilnius, 1980.
Negrįžtantis bumerangas: kelionės apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1980.
Gyvenimo paveikslai: publicistinės novelės. – Vilnius: Vaga, 1982.
Mes, Adomo vaikai: ironiška proza. – Vilnius: Vaga, 1984.
Nekasdieniai pasimatymai: meninės apybraižos. – Vilnius, 1985.
Meilė ir kiti žaidimai: ironiška proza. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Einu namo: meninė publicistika. – Vilnius: Vaga, 1988.
Tiesos sakymas: meninė publicistika. – Vilnius: Mintis, 1988.
Leisk, Viešpatie, numirti (Brailio raštu). – Vilnius: Versmė, 1991.
Gyvenimo paveikslai: publicistikos rinktinė. – Vilnius: Standartų spaustuvė, 2003.

S u d a r ė :
1990 kovo 11 Lietuvos valstybingumo raidoje (kartu su B. Valionyte). – Vilnius: Artlora, 2005, 2006, 2010.
11 марта 1990 в истории государственности Литвы (kartu su B. Valionyte). – Вильнюс: Artlora, 2006.
11 March 1990 in the evolution of epy statehood of Lithuania (kartu su B. Valionyte). – Vilnius: Artlora, 2007, 2010.

A p d o v a n o j i m a i :
1989 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija.
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.
2010 m. atminimo medalis „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui 20 metų“.