/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Karčiauskas Mykolas

Mykolas Karčiauskas – poetas, prozininkas.
Gimė 1939 03 15 Žvirgždėje, Pasvalio rajone. Mirė 2018 04 20 Vilniuje.
1966 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1969–1970 m. dirbo korespondentu laikraštyje „Vakarinės naujienos“. 1971–1974 m. buvo Kauno meno darbuotojų kultūros namų direktorius. 1975–1977 m. ir 1991–1992 m. dirbo Lietuvos knygos draugijoje. 1977–1988 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos poezijos konsultantas. Nuo 1992 m. dirbo spaustuvėje „Viltis“. Nuo 1997 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius. Kūrybos skelbta almanachuose „Poezijos pavasaris“. Išvertęs ukrainų, rusų, vengrų kūrinių. Jo kūrybos išversta į baltarusių, lenkų, rusų, ukrainų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1973 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Klevo medus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Balti yra takai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Prie Dunojaus vengrų žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Žvirgždės poema: poema. – Vilnius: Vaga, 1976.
Vyšnių kalnas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Kaita: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Dunojaus eilėraštis: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1983.
Tarp žalių krantų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Į kelią, į kraštą: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Nemuno poema: poema. – Vilnius: Vaga, 1984.
Dienos-elegijos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Viskas buvo šventa: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1985.
Литовська радянська поезiя: антологiя. – Киïв: Днiпро, 1985.
Toli nuo sielos ir namų: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Tarp lelijų baltų: poemos. – Vilnius: Vaga.
Sausio eilėraščiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1992.
Kraujo dirva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1993.
Žvėrių paradas. – Vilnius: ABO, 1994.
Gražuolė ir Pabaisa: pasaka. – Vilnius: Gamta, 1995.
Undinėlė: pasaka. – Vilnius: Gamta, 1995.
Aladinas: pasaka vaikučiams. – Vilnius: Gamta, 1996.
Mauglis: pasaka vaikučiams. – Vilnius: Gamta, 1996.
Grįžkelis: eilėraščiai. – Vilnius: Danielius, 1999.
Ar teisybę reik sakyt?: poemėlė vaikams. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Krikštai: eilėraščiai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Kada parsiklausim namo: eilėraščiai. – Vilnius: Kronta, 2007.
Pasvalio sakmės: fotoalbumas (kartu su J. Danausku). – Vilnius: Standartų spaustuvė, 2007.
Baimės matematika: eilėraščiai, parašyti 1965–1975 metais. – Krinčinas (Pasvalio r.): A. Kaminskas, 2007.
Erškėčių krūmas pamariuos: baladė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.
Žemaičiuos: eilėraščiai. – Vilnius: Versus aureus, 2008.
Jojam varnų kaustyt: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 2009.
Neries postilė: poema ir fotografijos. – Vilnius: Kronta, 2009.
Ukum pukum: eilėraščiai iš pernykščio sniego. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.
Artuoliai: poezija. – Vilnius: Homo liber, 2012.
Septynios kelionės: eilėraščiai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.

S u d a r ė :
Dvidešimt poezijos pavasarių, 1965–1984. – Vilnius: Vaga, 1985.
Artojų žeme, amžinas paveiksle: eilėraščių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1985.
O. Vaildas. Amžiaus portretas: mintys ir aforizmai (kartu su E. Puzaite). – Vilnius: Meralas, 1998.
E. Karoblienė. Sodyba ant Mūšos kranto: prisiminimai. – Vilnius: Regnum fondas, 1999.
Atviros eilės: moksleivių poezijos rinktinė (kartu su A. Karosaite, R. Skučaite). – Vilnius: Baltos lankos, 2000.

V e r t i m a i :
D. I. Fiodorovičius. Sodo žibintai: poezija (iš ukrainų k.). – Vilnius: Vaga, 1979.
D. Tandoris. Lokių kiek nori: eilėraščiai (iš vengrų k.). – Vilnius: Vaga, 1982.
Ripas van Vinklis: pasaka (iš anglų k.). – Vilnius: ABO, 1994.
Ištikimoji naktis: Rytų meilės lyrika: gazelės, rubajatai, dainos (iš anglų k. kartu su L. Broga). – Vilnius: Meralas, 2001.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Virtuali paroda: „Mykolas Karčiauskas. Ant pakraštėlio Lietuvos“ / lnb.lt, 2014 03 17
V. Areška. Žemiškojo stiliaus spalva Mykolo Karčiausko poezijoje / Žiemgala, 2013 03 18

T e k s t a i :
Mykolo Karčiausko kūryba svetainėje tekstai.lt