/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Jasukaitytė Vidmantė

Vidmantė Jasukaitytė – poetė, prozininkė, dramaturgė.
Gimė 1948 05 10 Pumpučiuose, Šiaulių rajone. Mirė 2018 07 14, palaidota Antakalnio kapinėse, Signatarų kalnelyje.
1966 m. baigė Šiaulių 3-ąją vakarinę vidurinę mokyklą, nuo šešiolikos metų pradėjo dirbti. 1967–1971 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Pataisos darbų įstaigų valdyboje, „Minties“ leidykloje, LSSR kultūros ministerijoje. Atgimimo metais su kitais įsteigė „Sietyną“ – kultūros ir teatro studiją. 1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) deputatė, Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarė. Lietuvos moterų sąjungos įkūrėja. 1988 m. pagal rašytojos scenarijų sukurtas kino filmas „Žolės šaknys“ (rež. G. Lukšas). 2002 m. apysakų rinkinys „Stebuklinga patvorių žolė“ išverstas į ispanų kalbą ir išleistas Madride. Rašo savaitraščiui „Karštas komentaras“, kuriame turi savo skyrelį.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1979 m.

Vidmantės Jasukaitytės svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Ugnis, kurią reikia pereiti: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976.
Taip toli esu: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Stebuklinga patvorių žolė: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1981; Logotipas, 2005.
Mano broli žmogau: eilėraščiai ir poema. – Vilnius: Vaga, 1982.
Saulės per daug: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Po mūsų nebebus mūsų: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987; Logotipas, 2005.
Balandė, kuri lauks: apysaka. – Vilnius, 1989.
Neiškastam sidabrui pasakyk sudie: eilėraščiai. – Vilnius: Margi raštai, 1999.
Golgotos vynuogės: esė. – Vilnius: Alma littera, 2001.
Tikrasis nebūties veidas: eilėraščiai. – Vilnius: Eikoma, 2002.
Marija Egiptietė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Subačiaus gatvė. Getas: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2003.
Dievas miršta vienišas: romanas. – Vilnius: Homo liber, 2003.
Kai mes buvome vilkai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
Aš nužudžiau savo dukterį: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Senis, arba Laiškai Antikristui: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2009.
La Loba; Kas už nieko: dvi knygos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Kaip mes mokėmės mirti: vienos vilties romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Ambra: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Apie Seimo partijas, Lietuvos lenkus ir lietuvių kalbą. – Vilnius: V. Jasukaitytė, 2014.

A p d o v a n o j i m a i :
1977 m. Zigmo Gėlės literatūrinė premija už poezijos debiutą.
1991 m. Juozo Paukštelio premija už knygą „Po mūsų nebebus mūsų“.
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.
2003 m. Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Subačiaus gatvė. Getas“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vidmantė Jasukaitytė LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / lrt.lt, 2014 06 15

T e k s t a i :
Vidmantės Jasukaitytės eilėraščiai / Metai, 2006 03