/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Januševičius Benediktas

Vilmos Fioklos Kiurės nuotrauka

Vilmos Fioklos Kiurės nuotrauka

Benediktas Januševičius – poetas, prozininkas, kritikas, vertėjas.
Gimė 1973 02 02 Vilniuje.
1995 m. redagavo žurnalą „Jaunimo gretos“, 1996–2001 m., 2008 m. dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Bendradarbiavo su Vilniaus mokytojų namais rengiant literatūros skaitymus, buvo vienas „Literatūrinės sostinės žiemos“ festivalio (2001–2004 m.) organizatorių, almanacho sudarytojas. 2002 m. su Dariumi Pocevičiumi įkūrė svetainę tekstai.lt ir buvo vienas jos administratorių. 2010–2016 m. dirbo mėnraščio „Metai“ redakcijoje. 2010–2015 m. organizuodavo literatūros skaitymus „Mint Vinetu“ knygyne (Vilnius). Yra surengęs vizualiosios poezijos parodų. Fotografuoja, filmuoja kultūros renginius, kuria svetainę Tekstai TV. Kūrybos publikuota almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, įtraukta į įvairias rinktines; išversta į anglų, latvių, rusų, lenkų, baltarusių, slovėnų, portugalų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Veidas: eilėraščiai ir poema. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1992.
Šalkis: eilėraščiai. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1995.
12″ kėdžių: eilėraščiai / daiktai. – Vilnius: Vario burnos, 1997.
Buto raktas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
0+6: eilėraščiai-daiktai. – Kaunas: Kitos knygos, 2006.
Raugintu krauju: eilėraščiai. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2007.
Kiškis kiškiškai kiškena: eilėraščių rinkinys su kompaktine plokštele. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.
Žodžiai: eilėraščiai. ‒ Vilnius: Žiemos žodžiai, 2016.
Trumpiausias Benedikto Januševičiaus eilėraštis: konkrečioji poezija. – Vilnius : Žiemos žodžiai, 2019.

P u b l i k a c i j o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :

Anglų kalba: Poems from the book „Words“ svetainėje vilniausreview.com
Anglų kalba: Poems JAV lietuvių žurnale „Lituanus“
Anglų kalba: eilėraščiai, Estijos, Latvijos ir Lietuvos literatūros žurnale anglų kalba „No More Amber – The Baltic Literary Review”
Ispanų kalba: Poesía lituana: Benediktas Januševičius Meksikos internetiniame poezijos žurnale „Círculo de poesía“
Rusų kalba: Стихотворения Выпуск №5 Автор: Бенедиктас Янушявичюс Literatūros ir meno almanache «Артикуляция»

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
E. Limonov. Tai aš, Edička: romanas (kartu su D. Pocevičiumi). – Kaunas: Kitos knygos, 2006.
V. Sorokin. Opričkino diena: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.

S u d a r ė :
Poezijos pavasaris 1999: almanachas. – Vilnius: Vaga, 1999.
Žiemos poezija: literatūros almanachas (kartu su J. Žitkausku). – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
Žiemos žodžiai: literatūros almanachas (kartu su J. Žitkausku). – Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2002.
Žiemos žodžiai: literatūros almanachas (kartu su D. Pocevičiumi, J. Žitkausku). – Vilnius: Žuvėdra, 2003.
Žiemos žodžiai: literatūros almanachas (kartu su D. Pocevičiumi, J. Žitkausku). – Vilnius: Žuvėdra, 2004.
Poezijos pavasaris 2012: almanachas (kartu su G. Kazlauskaite, M. Buroku). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos fondas, 2012.
Poezijos pavasaris 2013: almanachas (kartu su A. Šimkumi, G. Norvilu). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos fondas, 2013.
Prekės iš kosmoso: latvių poetų grupės „Orbita“ eilėraščių rinkinys (sudarymas ir vertimas kartu su M. Buroku, V. Dekšniu, kt.). – Kaunas: Kitos knygos, 2014.
Raidžių paveikslai: vizualioji poezija lietuvių kalba (kartu su G. Skudžinsku). – Jonava: Nerutina, 2018.

A p d o v a n o j i m a i :
1991 m. „Poezijos pavasario“ pagrindinis prizas už „Eilėraščiai per naktį“ skaitymą.
1993 m. „Poezijos pavasario“ debiutas.
2007 m. „Nemuno“ redakcijos prizas siurprizas per „Poezijos pavasario“ festivalį.
2007 m. Jaunojo Jotvingio premija.
2007 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Jaunimo literatūros premija.
2008 m. „Poezijos pavasario“ skaitymų „Eilėraščiai per naktį“ pagrindinis prizas.
2008 m. Julijono Lindės-Dobilo premija.
2017 m. Vlado Šlaito premija

T e k s t a i :
Benedikto Januševičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Savo eiles LRT radijo laidoje „Mažoji studija. Poetiniai skaitymai“ skaito Benediktas Januševičius, garso įrašas / lrt.lt, 2015 04 09

V a i z d o   į r a š a s :
2014 spalio 23 d., Šiauliai, „Laiptų galerija“; poezijos vakaras „Drugy, mano drauge“ Benediktas Januševičius skaito tekstą „neįgalus eilėraštis“