/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Iešmantas Gintautas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

 Gintautas Iešmantas – poetas.
Gimė 1930 01 01 Šūkliuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2016 09 04 Vilniuje.
1953 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1953–1970 m. dirbo korespondentu laikraščių „Lietuvos pionierius“, „Tarybinis mokytojas“, „Liaudies sargyboje“ redakcijose, 1970–1972 m. buvo „Žinijos“ draugijos Vilniaus organizacijos atsakingasis sekretorius, 1972–1974 m. – „Komjaunimo tiesos“ redakcijos skyriaus vedėjas. 1974 m. pašalintas iš redakcijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos (priklausė nuo 1958 m.) – namuose padaryta krata, konfiskuota jo rašyta poezija. 1974–1980 m. Knygų rūmuose dirbo bibliografu. 1980 m. suimtas už pogrindinę veiklą, nuteistas už bendradarbiavimą pogrindinėje spaudoje (leidinyje „Perspektyvos“), 1981–1986 m. kalintas lageriuose Permės srities Čiusovojaus rajone. 1986–1988 m. buvo tremtyje Komijoje, 1988 m. amnestuotas. 1990–1991 m. „Lietuvos žinių“ redaktorius, 1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. PEN klubo narys, nuo 1989 m. vėl priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai. 1992 m. išėjo į pensiją ir atsidėjo kūrybiniam darbui.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2004 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Prisikėlimo šventė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Šventieji Nemuno krantai: eilėraščiai. – Periodika, 1990.
Esmės ieškojimas: eilėraščiai. – Vilnius: Žinijos draugija, 1991.
Peilis į širdį: eilėraščiai. – Vilnius: Žinijos draugija, 1991.
Lietuviškoji misterija: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992.
Tikrumo pažinimas: eilėraščiai. – Vilnius: Arėjas, 1992.
Pavasario šalnos: eilėraščiai (1947–1969). – Vilnius: Arėjas, 1994.
Kauno elegija: poema ir eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1994, 1997.
Pasilenk prie versmės: eilėraščiai, poemos ir kiti kūriniai. – Vilnius: Delinga, 1994.
Žydintis vijoklis: įvairių metų eilėraščiai. – Vilnius: Delinga, 1995.
Vainikas Čečėnijai: poezija. – Vilnius: G. Iešmantas, 1995.
Vis ta tiesos baimė: poezija. – Vilnius: G. Iešmantas, 1995.
Vėtrų kely: eilėraščiai: poetinė proza. – Vilnius: Voruta, 1996.
Pirmykščiai ežerai: poemos ir eilėraščiai. – Vilnius: Voruta, 1997.
Gaisai debesyse: poemos. – Vilnius: Vaga, 1997.
Išbandymas: poema kronika. – Vilnius: Margi raštai, 1998.
Liudijimai: mūsų kovų ir rūpesčių atšvaitai. – Vilnius: Pradai, 1998.
Srautas: eilėraščiai (1996–1999). – Vilnius: Margi raštai, 1999.
Liūdesio dainą aš dainavau: eilėraščiai (1947–1980). – Logotipas, 1999.
Gyvybės šaknys: kalėjimo, lagerio ir tremties eilės (1980–1988). – Vilnius: A. Rameikos leidykla, 2000; Žuvėdra, 2010.
Blyksniai: pastabos sau. – Vilnius: Margi raštai, 2000.
Sulos gėrimas: eilėraščiai. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2001.
Kelio ženklas: dialogai, publicistika (1977–1979). – Vilnius: Logotipas, 2001.
Kam šypsosi rytdienos saulė: mažoji publicistika. – Vilnius: Margi raštai, 2002.
Kauno elegija: eilėraščiai, poema. – Vilnius: Knygiai, 2002.
Agnė: poema (iš 1655–1661 metų). – Vilnius: Knygiai, 2002.
Dangui ir žemei: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2003.
Apgultis: istorinė sakmė. – Vilnius: Knygiai, 2004.
Mėlynas laivas: eilėraščiai, 1989–2003. – Vilnius: Žuvėdra, 2004.
Amžių vėjas: poemos. – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
Rodanti kelią, teikianti prasmę: kalba ir mes. – Vilnius: Žuvėdra, 2006, 2010.
Jaučiu ant peties padangių ranką: eilėraščiai ir draminė poema „Tikocinas“. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Ugnies šokis: rinktinė. – Vilnius: Žuvėdra, 2007.
Sulig kalnu didumo: eilėraščiai istorijos ir mitologijos temomis. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Šulinys palei kelią: trieiliai. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Uosiai patvenkinėj: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Amžinoji donorė: eilėraščiai ir scenos. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Provėžos: pamąstymai apie kūrybą. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Lemties keliais: draminiai kūriniai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Tavo akių danguje: eilėraščiai proza. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Pasaulio sukūrimas: nauji eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Įvardijimai: atsitiktinės mintys. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Dienų valia: apžvalginė rinktinė. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Scenos: draminiai kūriniai. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Vidury didžio lauko: ketureiliai. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Konarskis: drama. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Einu: naujausi eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Drugelio sparnų plazdesys: penkiaeiliai. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Atsigręžimas į tylą: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Dūžtanti banga: saviti šešiaeiliai. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.

P a r e n g ė :
Kad žemėje žydėtų gėlės: nepamirštami mokytojai patriotai (kartu su A. Bieliausku). – Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1960.
J. Pavalkis. Baltu žiedu baltos obelies: eilėraščiai. – Vilnius: Pradai, 1998.
A. Janulis. Gyvenimo aidai: poezija. – Vilnius: Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2002.
J. Rudzevičius. Devynios saulės: eilėraščiai. – Vilnius: Baltijos kopija, 2004.
A. Iešmanta. Sūduvos laiptai į sceną: saviveiklininko atsiminimai. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007.

V e r t i m a i :
M. Lermontovas. Paskutinis laisvės sūnus: sakmė (iš rusų k.). – Vilnius: Žuvėdra, 2009.

A p d o v a n o j i m a i :
1990 m. Poulio Lauriceno Laisvės premija.
1999 m. Vyčio kryžiaus III laipsnio ordinas.
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.
2002 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija.

T e k s t a i :
Gintauto Iešmanto eilėraščiai / Metai, 2009 10