/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gudavičius Henrikas

Henrikas Gudavičius – prozininkas

Gimė 1943 04 10 Kalniškių kaime (Kelmės r.).

1965 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete įgijo mokslinio agronomo diplomą. Nuo 1981 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos, vėliau Žurnalistų draugijos narys, ilgametis ,,Valstiečių laikraščio“, ,,Moksleivio“, ,,Dienovidžio“, ,,Liaudies kultūros”, „Merkio krašto“, ,,Žaliojo pasaulio“, ,,Nemuno“, ,,Literatūros ir meno“, ,,Metų“, ,,Dainavos“ korespondentas, periodiniuose savaitraščiuose ir mėnraščiuose publikuojantis eseistinės prozos tekstus, straipsnius gamtos, kraštovaizdžio, etninio paveldo, žemdirbystės, sodininkystės, kaimo būties ir buities pažinimo bei išsaugojimo temomis. Neretai H. Gudavičiaus tekstai skaitomi per Lietuvos radiją gamtožvalgos ir literatūros bei kultūros laidose.

Nuo 1992 m. H. Gudavičiaus iniciatyva DNP ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcija leidžia kultūros ir gamtos nacionalinį paveldą liudijantį laikraštį „Šalcinis“. Nuolatinės jo rubrikos: „Atradimai atradimai“, „Devyni amatai“, „Ką sako mokslininkai“, „Menininkai Dainavos šalyje“, „Ką senoliai porina“, „Laiškai „Šalciniui“, „Mūsų kaimų istorijos“, „Mūsų paminklai“, „Mūsų Parko tradicijos“, „Mūsų kaimynai“, „Senojo kaimo tradicijos“. Nuo 2008 m. internetinis dienraštis „Bernardinai.lt“ išlaikė rubriką „Laiškai iš kaimo“, skirtą H. Gudavičiaus publikacijoms. Paskelbta daugiau nei 100 straipsnių skiltyse ,,Visuomenė. Aplinka“ ir ,,Kultūros pokalbiai“. Nuo 1996 m. gyvena ir dirba Liškiavoje, kuria ir prižiūri DNP retųjų ir vaistinių laukinių augalų sodą. Per 21-erius metus sulaukė daugiau nei dviejų tūkstančių talkininkų, svečių, ekskursantų, besidominčių Dzūkijos augalija ir etnokultūra.

B i b l i o g r a f i j a

Raistelio šviesa: gamtos vaizdeliai ir apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žemdirbio laukas: eseist. publicistika. – Vilnius: Mokslas, 1988.
Lietuvos draustiniai / H. Gudavičius, P. Kavaliauskas, R. Krupickas. – Kaunas: Šviesa, 1989.
Gamtmeldžio sodas: iš dzūkiškojo dienoraščio. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Laiškai iš kaimo: dienoraštis, 2008–2012. – Vilnius: Bernardinai.lt, 2014.
Nerūpėjo niekur išvažiuoti; [projekto „Gyvieji amatai Dzūkijoje“ leidinys]. – Vilnius: Petro ofsetas: Vilnius, 2015.
Tarp žemės ir dangaus. Sudarytojai: H. Gudavičius, A. ir M. Černiauskai, N. Marcinkevičienė. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2016.
Klaidžioja kažkas prie Krūčiaus: laiškai iš kaimo / H. Gudavičius, A. ir M. Černiauskai. – Vilnius: Aštuntoji diena, 2018.
Tylos ir senovės ieškojimai: laiškai iš kaimo / H. Gudavičius, A. ir M. Černiauskai. – Merkinė: Merkinės krašto muziejus, 2022.
Žmogaus pavasaris ateina tyliai: laiškai iš kaimo / Algimantas ir Mindaugas Černiauskai. 2020–2022 m. – Merkinė: Merkinės krašto muziejus, 2023.

S u d a r ė:

Musteika (Varėnos rajonas) / Dzūkijos nacionalinis parkas; sudarytojas H. Gudavičius. – Marcinkonys: Dzūkijos nacionalinis parkas, 1997.
Margionys. Sudarytojas H. Gudavičius. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 1998.
Mardasavas. Sudarytojas H. Gudavičius. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 1999.
Liškiava. Sudarytojas H. Gudavičius. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2000.
Merkinės istorijos bruožai. Sudarytojai A. Černiauskas, H. Gudavičius, V. Vaitkevičius. Lietuvos istorijos institutas ir Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2004.
Kur šaltiniai alma. Tekstų autoriai O. Drobelienė, E. Drobelis, H. Gudavičius, M. Lapelė, R. Norkūnas, G. Valentukevičius. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2005.
Kapiniškiai. Rudnia. Dubininkas. Sudarytojai H. Gudavičius, A. Černiauskas. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2005.
Subartonių kraštas. Sudarytojai H. Gudavičius, A. Černiauskas, M. Lapelė. Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2007.

A p d o v a n o j i m a i:

1996 m. Varėnos rajono kultūros tarybos ir savivaldybės skirtas Sidabrinės bitės apdovanojimas už nuopelnus Varėnos krašto kultūrai.
1998 m. LR aplinkos ministerijos paskirta Česlovo Kudabos premija „už nuoseklią ir kryptingą visuomeninę veiklą aplinkosaugos srityje, ypač už svarius darbus skleidžiant informaciją apie Lietuvos gamtą, skatinant vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius pažinti mus supantį pasaulį ir puoselėti etnokultūros tradicijas, ugdant visuomenės palankų aplinkai gyvenimo būdą“ .
2012 m. Dienraščio ,,Respublika” skaitytojų pasiūlymu – Nacionalinių vertybių rinkimų 2012 metų nominacija Žmogus amžininkas, pažymėta Garbės raštu.
2014 m. LR Kultūros ministerijos premija už aktualios tematikos publicistinius kūrinius.
2018 m. Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija (kartu su ilgamečiu bendradarbiu Algimantu Černiausku).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Henrikas Gudavičius / Varėnos raj. savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainė
Henrikas Gudavičius / Vikipedija
Lietuvos gamtininkai kūrėjai: Henrikas Gudavičius / Youtube kanalas „Virtuali edukacinė biblioteka”
Stankevičius, Rimvydas. Miškais kvepiantis dienoraštis / Respublika, 2014 04 06
Kajėnas, Gediminas. Henrikas Gudavičius: Savo takelius prasimynus – daugiau matyti / bernardinai.lt, 2014 10 24
Mičiulienė, Jūratė. Henrikas Gudavičius – žolynų žiniuonis / Lietuvos žinios, 2015 08 15
Vienkiemyje gyvenantis Gudavičius savitą gyvenimo filosofiją dėsto knygoje / bernardinai.lt, 2014 01 23
Kvietkevičius, Romas. Gerai, kad Gudavičius visa tai užrašė / Alytaus naujienos, 2015  08 14
Henrikas Gudavičius. Laiškai nuo Krūčiaus / Youtube kanalas „Aštuntoji diena”