/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gužauskis Vilius

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Vilius Gužauskis – kritikas, literatūrologas.
Gimė 1951 05 06 Jagučioniuose, Raseinių rajone.
1975 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo filologo specialybę. Dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute (dabar Lietuvių kalbos institutas), „Vagos“, „Baltų lankų“ leidyklose, nuo 1997 m. vadovauja leidyklai „Homo liber“.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1984 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Poetinė individualumo raiška: kritikos straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Literatūros teorijos apybraiža: teorinis straipsnis. – Vilnius: Vaga, 1982.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
V. Mykolaitis-Putinas. Literatūros vertybių ieškant. – Vilnius: Vaga, 1984.
M. Katiliškis. Užuovėja; Išėjusiems negrįžti: romanai. – Vilnius: Vaga, 1990.
A. Kanoverskytė-Sučylienė. Pilnas ilgesio gyvenimas: atsiminimai, eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2015.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
V. Korovikovas. Oazė vandenyne: kelionė po Seišelių salas. – Vilnius: Vyturys, 1989.

A p d o v a n o j i m a i :
1987 m. LTSR valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto Martyno Mažvydo premija už reikšmingiausios metų knygos parengimą ir išleidimą – „Maironis. Raštai“.