/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gustainis Liudas

Liudas Gustainis

Liudas Gustainis – poetas, prozininkas.

Gimė 1944 07 14 Mažeikiuose.
Mirė 2017 10 19 Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.

1962 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, po to pusmetį mokėsi Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas), vėliau – vairuotojų mokykloje. 1962 m. dirbo Kauno Radijo gamyklos įrankiniame ceche, 1963 m. – sanitaru Vilniaus greitosios pagalbos stotyje. 1963 m. įstojo į anglų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, tačiau tais pačiais metais buvo pašauktas į armiją, kur tarnavo iki 1966 m. Sugrįžęs tęsė studijas Vilniuje, o nuo ketvirto kurso – Rygos universitete, kurį baigė 1974 m. Nuo 1969 m. dirbo anglų kalbos mokytoju Vilkaviškio aštuonmetėje mokykloje, 1973–1983 m. – Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, po to metus rinko Radijo gamyklos istoriją, tris metus dirbo žvakių fabrikėlio kooperatyve „Feniksas“. Vėliau netikėtai aptikęs savyje menininko gyslelę pradėjo užsiimti tapyba ir skulptūra, surengė apie penkiolika parodų Kaune ir Vilniuje, kituose miestuose. Pirmąjį apsakymą išspausdino 1979 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Raganė: novelės. – Vilnius: Vaga, 1986.
Eiliūnės: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 1997.
Varnų kola: apsakymai. – Kaunas: Judex, 1998.
Tavyje: eilėraščiai. – Vilnius: Sapnų sala, 2001.
Peržengti prarają: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Kaip ir anuomet: romanas. – Kaunas: Nemunas, 2006.
Taško bedugnės: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2007.
Dagilio, šuns ir kiti šešėliai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.

A p d o v a n o j i m a i:

2007 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija už romaną „Kaip ir anuomet“ (2006).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Liudas Gustainis: savo paties vidun / „Literatūra ir menas“, 2003 09
Gediminas Jankus. „Liudo Gustainio egzistencinės refleksijos“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 05 04
Rašytojui Liudui Gustainiui – 75 / Kaunorasytojai.lt, 2019 07 10

T e k s t a i :

Liudo Gustainio kūryba svetainėje tekstai.lt
Liudas Gustainis. Pasaka „Visos dienos kaip upė“, vaizdo įrašas / Youtube.com