/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gudaitis Algimantas

Algimantas Gudaitis – vertėjas.
Gimė 1934 01 02 Nemunaičiuose, Alytaus rajone.
1953–1957 m. studijavo prancūzų kalbą Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1962–1964 m. lankė Aukštuosius pedagoginius kursus Maskvos Moriso Torezo pedagoginiame institute. 1958–1961 m. Lietuvos valstybinio archyvo mokslinis bendradarbis. 1961–1988 m. dėstė prancūzų kalbą Vilniaus inžineriniame statybos institute. Nuo 1988 m. laisvai samdomas vertėjas. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1962 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Le batiment: tekstai prancūzų kalba PCS ir MS specialybių studentams. – Vilnius: [s.n.], 1974.
Jonas Gudaitis. Vargo paukščiai: atsiminimai / parengė Leonas Gudaitis. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.

V e r t i m a i   i š   i t a l ų   k a l b o s :
E. Triole. Luna-parkas: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Ch. Semprunas. Didžioji kelionė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1965.
E. Šarl-Rū. Neužmirštamas Palermas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969.
R. Giovagnoli. Spartakas: istorinė apysaka. – Vilnius: Vaga, 1983; Vyturys, 1987; Alma littera, 2006.
A. Burdanas. Tragiška kelionė: nuotykių apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Dž. Tarocis. Verdis. – Vilnius: Vyturys, 1987.
E. De Amicis. Širdis: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1989; Alma littera, 2000, 2005, 2007, 2011, 2013, 2016.
L. Wertmuller. Meilė ir magija mamos virtuvėje: pjesė. – Valstybinis Jaunimo teatras, 1989.
R. Reggiani. Ryt, poryt…: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1990.
M. Tibaldi Chiesa. Paganinis. – Vilnius: Vyturys, 1990.
D. Fo. Anarchisto mirtis: pjesė. – Valstybinis Jaunimo teatras, 1990.
A. Moravija. Abejingieji: romanas. – Vilnius: Vaga, 1991.
M. Filippi, B. Bartolino. Tikiu I, III, IV dalys: tikybos vadovėlis mokytojams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
S. Žaprizo. Pinklės Pelenei; Moteris su automobiliu, akiniais ir šautuvu: psichologiniai detektyvai. – Vilnius: Sata, 1994.
S. Tamaro. Eik kur liepia širdis: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1998; Vaga, 2007.
V. Lamberti. Vienas balsas visam pasauliui: Leizeris Zamenhofas, Esperanto kūrėjas (kartu su I. Tuliševskaite). – Vilnius: Alma littera, 2002.
I. Svevo. Dzeno prisipažinimai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2002.
F. ir G. Lanzi. Šventieji globėjai ir jų simboliai. – Vilnius: Alma littera, 2005.
A. Moravia. Penktadienio vila: apsakymai. – Vilnius: Alma littera, 2005, 2006.
M. Menghi. Senovės Graikijos enciklopedija (kartu su R. Butkumi, R. Vaskelaite). – Vilnius: Alma littera, 2007.
F. Conti. Senovės Romos enciklopedija (kartu su V.V. Vilyte). – Vilnius: Alma littera, 2007.
R. Pazzi. Konklava: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.

V a i k ų   k n y g ų   v e r t i m a i   i š   i t a l ų   k a l b o s :
T. Wolf. Miško pasakos. – Vilnius: Alma littera, 1994, 1995, 1996, 2000, 2004.
T. Wolf. Fėjos. – Vilnius: Alma littera, 1995.
T. Wolf. Nykštukai. – Vilnius: Alma littera, 1995, 1996.
T. Wolf. Milžinai. – Vilnius: Alma littera, 1995, 1996.
P. Holeinone. Trys paršiukai ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1995.
P. Holeinone. Didysis smaragdas. Tomo ir Penės nuotykiai. – Vilnius: Alma littera, 1996.
P. Holeinone. Batuotas katinas ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1996.
P. Holeinone. Mėlynbarzdis ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1996.
P. Holeinone. Legenda apie Robiną Hudą. – Vilnius: Alma Littera, 1996.
P. Holeinone. Jonukas ir Grytutė ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1996.
P. Holeinone. Kiškis ir vėžlys ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1996.
P. Holeinone. Didysis nuotykis. – Vilnius: Alma Littera, 1996.
S. Martelli. Apvaliojo stalo riteriai. – Vilnius: Alma littera; [s.l.]: Chartwell International, 1996.
Keistuolė pelėda: pasaka apie raganėlę Žozefiną. – Vilnius: Alma littera, 1996.
Maišatis danguje: pasaka apie raganėlę Žozefiną. – Vilnius: Alma littera, 1996.
T. Wolf. Drakonai. – Vilnius: Alma littera, 1996.
T. Wolf. Kaukučiai. – Vilnius: Alma littera, 1996.
P. Holeinone. Raudonkepuraitė ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1997.
P. Holeinone. Ali Baba ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1997.
P. Holeinone. Bremeno muzikantai ir daug kitų pasakėlių. – Vilnius: Alma littera, 1997.
S. Martelli. Odisėja: Odisėjo nuotykiai. – Vilnius: Alma littera, 1997.
S. Martelli. Iliada: Trojos karas. – Vilnius: Alma Littera, 1997.
Batuotas Katinas. – Kaunas: Šviesa, 1997.
P. Fiorani. Apie pasaulio žvėris ir paukščius. Pasakojimai apie Europos, Afrikos, Azijos, Amerikos, Australijos gyvūnus. – Vilnius: Alma littera, 1998, 2001.
P. Holeinone. Mažieji draugai: keturios pasakėlės. – Vilnius: Alma littera, 1998.
P. Holeinone. Gražiausios pasaulio pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009, 2012.
P. Holeinone. Pasakų knyga. – Vilnius: Alma littera, 2002, 2003.
Pasakos apie girios mažylius: langelis į girią. – Vilnius: Alma littera, 2003.
Pasakos apie žvėrelius: langelis į girią. – Vilnius: Alma littera, 2003.
G. Zanini, A. Casalis. Istorija. Pradinukų enciklopedija. – Vilnius: Alma littera, 2003.
G. Zanini, A. Casalis. Žemė. Pradinukų enciklopedija. – Vilnius: Alma littera, 2003.
C. Coppini. Timo nuotykiai: mano namai: liečiu ir mokausi. – Vilnius: Alma littera, 2003.
A. Casalis, A. Dami. Vakaro pasakėlės. – Vilnius: Alma littera, 2003.
E. Adams. Žaislų karalystė. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Girios mažyliai ir kiti: langelis į girią. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Žvėreliai ir kiti: langelis į girią. – Vilnius: Alma littera, 2004.
É. Beaumont. Žiniukų mokykla: mano pirmoji enciklopedija: 4–7 m. – Vilnius: Alma littera, 2004.
A. Casalis, A. Dami. Karalaitės: gražiausios pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2004.
A. Casalis. Mano gražiausios pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2004.
P. Holeinone. Miško pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2004, 2007, 2009, 2012.
Mano pirmoji pasaulio enciklopedija: atlasas su paveikslėliais: 4–7 m. – Vilnius: Alma littera, 2004.
A. Casalis. Milė eina į darželį: pasaka. – Vilnius: Alma littera, 2005.
S. Deraime. Pradinukų klasė: mano pirmoji enciklopedija, 7–9 m. – Vilnius: Alma littera, 2006.
G. Rodari. Dželsominas Melagių šalyje: pasaka. – Vilnius: Alma littera, 2006, 2015.
Stebuklingas miškas: labai įdomios pasakėlės, kurias perskaitęs daug ko išmoksi!: žaislinė
knyga. – Vilnius: Alma littera, 2014.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
Ž. Kasu. Kruvinos Paryžiaus dienos: romanas (kartu su V. Petrausku). – Vilnius: Vaga, 1971.
P. Bulis. Tiltas par Kvai upę: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974.
J. Vanier. Aš sutinku Jėzų, jis man sako: „Aš tave myliu“: Dievo meilės istorija pagal Šventąjį Raštą. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997.
N. Powell. Meno kūrinių paslaptys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
J. Cuvelier. Lietuvių-šunų, šunų-lietuvių kalbų žodynėlis: 160 situacijų, kad suprastumėte savo šunį. – Vilnius: Alma littera, 2010.
S. Japrisot. Pinklės Pelenei: psichologinis detektyvas. ‒ Vilnius: Sofoklis, 2016.