/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Graibus Rimgaudas Valentinas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Rimgaudas Valentinas Graibus – poetas.
Gimė 1939 05 21 Pagrandžiuose, Rokiškio rajone.
1958 m. baigė Rokiškio E. Tičkaus vidurinę mokyklą, 1963 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, Agronomijos fakultetą. Dirbo žurnalo „Mūsų sodai“ redakcijoje (ėjo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo, skyriaus redaktoriaus, atsakingojo sekretoriaus pareigas), nuo 1992 m. šio žurnalo vyriausiasis redaktorius, 1995–1999 m. UAB „Mūsų sodai“ vadovas. Paskelbęs straipsnių žemės ūkio ir visuomenės gyvenimo klausimais.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1979 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Vasaros žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Eraičinų vėsa: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Vėjo žiedas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Lekia baltas rugpjūtis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Atmink upės šlamesį: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1990.
Akivaras: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1991.
Sapno paukštė: eilėraščiai. – Kaunas: Aušra, 1994.
Atleisk: eilėraščiai. – Vilnius: Pradai, 1998.
Švelnumas: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 1999.
Dega gyvenimas tyliai: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
Vėjo sūpuoklės: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2001.
Čigonės kortos: jumoristiniai eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003.
Griaustinis žiemą: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2004.
Baltas lietus: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2005.
Žaibo parašas: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2006.
Meilės temperatūra: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2007.
Žiūrėjimas į ugnį: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2008.
Myliu: meilės eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2009.
Prie laužo dienų esu: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Medžių erotika: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2012.
Tyliai vėjas prislinko: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Jausmų paveikslai: eilėraščiai. ‒ Vilnius: Homo liber, 2016.
Didieji medžiai : poezijos rinktinė, 1975–2016. – Vilnius : Homo liber, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :
Šakių rajono kolūkio „Už taiką“ premija už eilėraštį kaimo tematika.
2007 m. Pauliaus Širvio premija už eilėraščių knygą „Meilės temperatūra“.