/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Girdzijauskaitė Audronė

Audronė Girdzijauskaitė – prozininkė, teatrologė, dailėtyrininkė.
Gimė 1938 03 18 Kaune.
1963 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1989 m. menotyros kandidatė. 1964–1973 m. dirbo Istorijos instituto Menotyros sektoriuje. 1973–1982 m. Vilniaus universitete dėstė teatro istoriją. 1983–1988 m. dirbo Lietuvos konservatorijos Muzikos teorijos laboratorijoje, 1988–1990 m. – Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1990 m. dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute (iki 2002 m. Lietuvos kultūros ir meno institutas). Nuo 1995 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja, nuo 1996 m. docentė. Mokslinių tyrimų pagrindinės sritys: teatro istorija ir teorija, scenografija, lėlių teatro menas, Rytų teatras.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kazimiera Kymantaitė. – Vilnius: Mintis, 1983.
Atminties salos: atsiminimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Laiškai žiūrovams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Nutolę balsai: menininkų portretų metmenys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Ibsenas Lietuvos teatro veidrodyje (1918-1998): monografija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Vitalijaus Mazūro aukso amžius: leidinys apie dailininką, lėlininką, scenografą, režisierių ir jo kūrybą. – Vilnius: Kultūros barai, 2015.
Pro langus : eilėraščiai. – Vilnius : Homo liber, 2018.
Atminties šuliniai: atsiminimų romanas. – Vilnius : Homo liber, 2020.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Jonas Jurašas. – Vilnius: Gervelė, 1995.
Lėlė ir kaukė: knyga apie lėlių teatrą. – Vilnius: Gervelė, 1999.
Lietuvių teatro istorija, 1929–1935 m. (sudarytoja, viena iš autorių). – Vilnius: Gervelė, 2000.
Lietuvių teatro istorija, 1935–1940 m. (viena autorių). – Vilnius: Gervelė, 2002.
Amžinoji klajūnė: apie pianistę Aldoną Dvarionaitę. – Vilnius: UAB „Krantų žurnalas“, 2004.
Jurgis Fledžinskas. – Vilnius: Gairės, 2008.
J. Čeičytė. Už slenksčio: piešiniai. – Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2012.
Virginija Idzelytė: scenografija: albumas (tekstų autorė). – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.

A p i e:
Audronė Girdzijauskaitė: bibliografijos rodyklė, 1956–2019 / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ; sudarė Rasa Pukėnienė, Angelė Putelienė. – Vilnius : Homo liber, 2020.

A p d o v a n o j i m a i :
2011 m. knyga „Nutolę balsai“ įtraukta į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2024 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Girdzijauskaitė: bohema mums reiškė nedirbti ir būti kartu / lrt.lt, 2013 04 04

T e k s t a i :
Audronė Girdzijauskaitė skaito ištraukas iš knygos „Nutolę balsai“, garso įrašas