/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gedgaudaitė Birutė

Birutė Gedgaudaitė – vertėja.
Gimė 1946 07 22 Plateliuose, Plungės rajone.
1972 m. baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) universitetą ir įgijo filologės romanistės specialybę. 1978–2008 m. dirbo „Vagos“ leidykloje, redagavo iš prancūzų, italų, ispanų, portugalų, vokiečių ir rusų kalbų verstus leidinius. Kaip projektų vadovė, kuravo romanų kalbų literatūrą ir „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ seriją. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1980 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2006 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
A. Akkache. Pabėgimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
Prancūzų novelės: novelės. – Vilnius: Vaga, 1984.
J. Cocteau. Orfėjas: drama. – Vilnius: Vaga, 1986.
H. de Balzac. Trisdešimties metų moteris: romanas. – Vilnius: Vaga, 1991; Kaunas: Obuolys, 2011.
J. M. G. Le Clezio. Dykuma: romanas. – Vilnius: Vaga, 1993; Kaunas: Trigrama, 2008.
Ph. Aries. Žmogaus laikysena mirties akivaizdoje: esė. – Vilnius: Baltos lankos, 1993.
A. Camus. Apsėstieji: drama. – Vilnius: Metai, 1994.
Kalbėkite mums apie Dievą: trumpa dvasinio gyvenimo santrauka: Tėvo Kūdikėlio Jėzaus Marijos Eugenijaus kalbų ištraukos. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995.
N. Le Duc. Pasakojimas apie šventąją Dvasią vaikams: 1 pakopa, Aš jums atsiųsiu Šventąją Dvasią: Šventosios Dvasios atėjimas meldžiantis ir per Sekmines. – Vilnius : Katalikų pasaulis, 1996.
E. Sue. Paryžiaus paslaptys. I t.: romanas. – Vilnius: Lietus, 1998.
E. Sue. Paryžiaus paslaptys. II t.: romanas. – Vilnius: Lietus, neišleista.
A. Camus. Kaligula: pjesė teatrui. – Vilnius: Vaga, 1999.
N. Chatelet. Moteris mėlynais drabužiais: romanas. – Vilnius: Vaga, 2000.
D. Franck. Skyrybos: romanas. – Vilnius: Vaga, 2002.
A. Malraux. Žmogaus būtis: romanas. – Vilnius: Vaga, 2003.
C. Pigozzi. Popiežius privačiame gyvenime: romanas. – Vilnius: R. Čeponio įmonė „Posmas“: Jono Pauliaus II bičiulių draugija, 2003.
M. Proust. Prarasto laiko beieškant. Germantų pusė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004, 2014.
L. Besson. Artūras ir minimukai: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2005.
L. Besson. Artūras ir uždraustasis miestas: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2005, 2007.
L. Besson. Artūras ir Maltazaro kerštas: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2005.
E. ir J. de Goncourt. Sesuo Filomena: romanas. – Vilnius: Vaga, 2005.
L. Besson. Artūras ir dviejų pasaulių karas: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2006.
J. Green. Adriena Meziura: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.
M. Saakašvilis, R. Glucksmannas. Kalbu jums apie laisvę. – Vilnius: Baltos lankos, 2009.
A. Camus. Kaligula; Teisieji: pjesės (kartu su G. Dručkute). – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
M. Bussi. Svetimas kūdikis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2014.
I. Fiemeyer. Chanel iš arti. – Vilnius: Alma littera, 2014.
G. Legardinier. Žiuli pameta galvą. – Vilnius: Alma littera, 2015.
C. Orrieux, P. Schmitt Pantel. Senovės graikų istorija (kartu su D. Bučiūte). ‒ Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.

V e r t i m a i   i š   i s p a n ų   k a l b o s :
D. Medio. Mes, Riverai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982.
J. Isaacs. Marija: romanas. – Vilnius: Vaga, 1984.
Ispanų novelės: novelės. – Vilnius: Vaga, 1984 (kartu su kitais vertėjais).
A. Blest Gana. Martinas Rivas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
M. Scorza. Gedulinis maršas Rankaso kaimui. Garabombas, Nematomasis: romanai. – Vilnius: Vaga, 1989.
Don Kichotas: vaikams papasakojo Rosa Navarro Durán. – Vilnius: Vaga, 2006.
M. Salisachs. Pokalbis: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.