/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Galinis Albinas

Kęstučio Svėrio nuotrauka

Kęstučio Svėrio nuotrauka

Albinas Galinis – poetas.
Gimė 1964 04 24 Ardaičiuose, Radviliškio rajone.
Baigė Šiaulėnų (Radviliškio r.) vidurinę mokyklą, 1989 m. – Vilniaus pedagoginio instituto istorijos fakultetą. Nuo tų pačių metų iki šiol dirba Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje, yra mokytojas ekspertas, dėsto istoriją ir filosofijos istoriją. Yra PEN klubo narys
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Ženklai: eilėraščiai. – Kaunas: Oškinis, 1993.
Sapnų knyga, arba Pavėluota ironija: Albijono šalies sakmė: poezijos rinkinys. – Vilnius: Vaga, 2007.
Pažinimas: poezija. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Simetrijos: poetinės miniatiūros. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2011.
Stebinti Psichė: poezija. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2017.
„Baltijos šalių istorijos chrestomatijos“ (Vilnius: Naujoji Romuva, 2002), integruoto geografijos ir istorijos vadovėlio „Žemė ir laikas” 11–12 klasėms (Vilnius: Briedis, 2003), istorijos vadovėlio „Naujųjų amžių istorija” 9 klasei (Vilnius: Kronta, 2009) bendraautoris.
O TEMPORA! O MORES!: poezija. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2019.
Saulėgrįža: eilėraščiai. – Vilnius: Slinktys, 2023.

A p d o v a n o j i m a i :
2005 m. apdovanotas LR kultūros ministerijos padėkos raštu už kūrybingą pedagoginį ir aktyvų metodinį darbą.
2016 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino Ordino medaliu

A p i e   a u t o r i ų   i r   j o   k ū r y b ą :
Romas Daugirdas. Jauno poeto bandymai ženklinti būtį / Lietuvos rytas. – 1994 kovo 5. – p. 11.
Vladas Braziūnas. Mercifully damned / The Vilnius. – Autumn/Winter 2007. – p. 91.
Mindaugas Milašius-Montė. Be Galinė ironija / Šiaurės Atėnai. – 2009 lapkr. 27. – p. 9.
Angelė Jasevičienė. Šnabždesiai gamtoje / Naujoji Romuva. – 2011, Nr. 2. – p. 80–81.
Jurgita Ratkevičienė. Užtamsintas kalbėjimas
Vida Endriukaitytė. (Ne)nauji pažinimo ieškojimai