/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Gaižauskaitė-Vokietaitienė Zita

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Zita Gaižauskaitė-Vokietaitienė – poetė.

Gimė 1951 02 12 Padargupiuose, Raseinių rajone.

1969 m. baigė Raseinių vidurinę mokyklą. 1969–1991 m. dirbo Kauno melioracijos statybos montavimo valdyboje (sekretore), 1991–1997 m. – Jonučių vidurinėje mokykloje fakultatyvo vadove. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1970 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1995 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Žiūri žvaigždės: eilėraščiai. – Kaunas: Aušra, 1997.
Tarp žodžių ir širdies: eilėraščiai. – Kaunas: Aušra, 2000.
Į vėjo ištiestas rankas: poezija. – Kaunas: Naujasis lankas, 2016.

E i l i u o t o s  k n y g e l ė s  v a i k a m s:

Ta dainelė – aš pati: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1983.
Po saulutės delnu: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Eglutė: žaislinė knygelė / eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Pasisupk ant mano rankų: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Gabija, 1995.
Paskui bėgantį takelį: spalvinimo knygutė. – Kaunas: Gabija, 1996.
Ką sapnelyje regi: spalvinimo knygelė. – Kaunas: Gabija, 1997.
Karnavalas: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Aušra, 1997, 2003, 2006.
Virė saulė pusrytėlį: spalvinimo knygutė. – Kaunas: Gabija, 1997.
Mūsų giminėlė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Kalendorius, 1998; Kaunas: Aušra, 2007.
Kas pravirkdė raideles?: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 1998, 2009.
Bebriukų pirkelė: spalvinimo knygelė. – Kaunas: Aušra, 1998.
Kalendorių aš vartau… – Kaunas: Kalendorius, 1998.
Kalėdų žvaigždelė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 1998, 2004, 2010.
Namas Žaibo ir Perkūno: spalvinimo knygelė. – Kaunas: Aušra, 1998.
Riedėkit, margučiai!: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 1999, 2005, 2008.
Kailinius siuva žiema: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 1999.
Draugaukime, žiogeli: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 1999.
Su žydinčia gėle: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2000.
Margučius ežiukas vežė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2000.
Kas miške gyvena?: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2001, 2007, 2008; Kaunas: Spaudos praktika, 2020.
Ei, Velyke!: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2002.
Varliukas keliauninkas: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Aušra, 2002, 2006.
Šviesoforas: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Aušra, 2002, 2008.
Kalėdų bobutė: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Aušra, 2002, 2007.
Virė saulė pusrytėlį: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2003; Kaunas: Spaudos praktika, 2019; 2020.
Labas vakaras, geny: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2003, 2009; Kaunas: Spaudos praktika, 2019.
Pasisupk ant mano rankų: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2004.
Kur vaikus zuikienė slepia?: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2004.
Atvažiuoja Kalėda: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Aušra, 2004, 2010.
Kalėdų žvaigždelė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2004.
Žiogas pievoj vasarojo: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2005, 2008.
Žiemos vaikai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2005, 2007, 2011.
Kaip bebriukai namą statė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2006, 2008; Kaunas: Spaudos praktika, 2019.
Stipriausias margutis: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2006, 2008.
Girios mokyklėlė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2006, 2008; Spaudos praktika, 2017.
Kiškio lopšinė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2007.
Linksmasis traukinukas: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2007; Kaunas: Spaudos praktika, 2019.
Dvi sesutės pasakėlės: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2008.
Kur keliauji, debesėli?: eilėraščių vaikams rinktinė. – Kaunas: Aušra, 2008.
Nykštuko Kalėdos: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2008; Kaunas: Spaudos praktika, 2019.
Taip sukasi metai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2008.
Pavasaris lekia!!!: eilėraščiai vaikams / Zita Gaižauskaitė, Alma Karosaitė. – Kaunas: Aušra, 2009.
Iš vieno kamieno: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Judex, 2010; 2019.
Linksmoji abėcėlė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2011; Kaunas: Spaudos praktika, 2018.
Kai žemelė atsibudo: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2012.
Miško ABC: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2012.
Iš vieno kamieno: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2013; Kaunas: Spaudos praktika, 2019.
Laiškas Kalėdų seneliui: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Aušra, 2013.
Varliuko Kvaksiuko kelionė: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Spaudos praktika, 2014.
Pavasaris su margučiais: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2014; 2018.
Kalėdų Senelio lauktuvės: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2014.
Pelytė ir lietutis: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2015.
Delnuose laikau Saulutę: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Arx reklama, 2015.
Vardų ABC: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2016.
Metų ratas: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2016.
Girios mokyklėlė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas : Spaudos praktika, 2017.
Oro pilis: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2018.
Žvėrelių Kalėdos: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Spaudos praktika, 2018.
Žvalgos gatvėj šviesoforas: eiliuota pasakaitė. – Kaunas: Spaudos praktika, 2019.
Žalio miško abėcėlė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas : Spaudos praktika, 2020.
Linksmoji abėcėlė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2022.
Taip sukasi metai: eilėraščiai vaikams (2-asis pataisytas leidimas). – Kaunas: Spaudos praktika, 2022.
Žiogas pievoj vasarojo: eilėraščiai vaikams (3-asis pataisytas leidimas). – Kaunas: Spaudos praktika, 2022.
Į Girios mokyklėlę: eilėraščiai vaikams (2-asis papild. leidimas). – Kaunas: Spaudos praktika, 2023.
Pasisupk ant mano rankų: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2023.
Lopšinė kiškučiui: eilėraščiai vaikučiams. – Kaunas: Spaudos praktika, 2023.

A p d o v a n o j i m a i :

2009 m. – Vieno lito premija už eilėraščių rinktinę „Kur keliauji, debesėli?“.
2011 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.
2021 m. Kauno miesto simbolio – Tauro – statulėlė.

I n t e r v i u , s t r a i p s n i a i  a p i e :

Zitai Gaižauskaitei – 70! / Kaunorasytojai.lt, 2021 02 12

T e k s t a i :

Zitos Gaižauskaitės eilėraščiai vaikams svetainėje Ltvirtove.lt