/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Erlickas Juozas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Juozas Erlickas – poetas, prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1953 03 03 Svirkaičiuose, Akmenės rajone.
1971 m. baigė Viekšnių vidurinę mokyklą. 1971–1975 m. studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. Dirbo gamtos apsaugos instruktoriumi, scenos darbininku Jaunimo teatre, po Atgimimo – „Lietuvos aido“ bei „Lietuvos ryto“ redakcijose. Respublikinėje spaudoje debiutavo 1975 m. Atlieka dainas savo tekstais, filmuojasi televizijos laidose, dainavo roko operoje. Jo tekstais sukurta daug dainų. Pastatyta pjesių – 1989 m. „Blinkuva“, 1991 ir 1993 m. „Pakeleivingi“. Kūrybos išversta į rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1988 m.

Juozo Erlicko svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Kodėl?: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1979.
Raštai ir kt.: humoreskos, humoristiniai eilėraščiai ir pjesės. – Vilnius: Vaga, 1987.
Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu: vasara–žiema, per pavasarį, rudenį, Zarasus ir vaikystę: eilėraščiai ne suaugusiems. – Vilnius: Vyturys, 1990.
Gyvenimas po sniegu: pjesės. – Vilnius: Vaga, 1991.
Žalias pareiškimas ir kiti eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala Zarasuose: eilėraščiai: šimtas giesmelių. – Vilnius: Alma littera, 1995.
Viršūnės ir kelnės, arba Tūkstantis ir viena naktis su Ezopu: recenzijos. – Vilnius: Vaga, 1995.
Knyga. – Vilnius: Tyto alba, 1996, 1998.
History of Lithuania: proza, eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2000.
Aš moku augti: eilėraščiai ne suaugusiems. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Juozapas. Apreiškimai: 366. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Prisimynimai: proza, eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2004.
Bajorų: proza. – Vilnius: Tyto alba, 2007.
Kad būtų linksma: eilėraščiai. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Troleibusinės novelės; Kelionė traukiniu: apsakymai. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008.
Mano meilė stikliniais kaliošais: misterija: keturių sparnų, su aušrine ir pašvaiste: poezija, drama, proza. – Vilnius: Tyto alba, 2009.
Ateinu su šaukštu: istorija: poezija, proza. – Vilnius: Tyto alba, 2011, 2014.
Išeinu iš krašto: fantasmagorija: devyni ratai. – Vilnius: Tyto alba, 2013, 2015.
Kaip išgyventi Lietuvoje?: gyvojo klasiko Juozo Erlicko ir teptuko virtuozo Vytauto Jurkūno vadovėlis. – Vilnius: Lietuvos rytas, 2015.
Kalendorius. ‒ Vilnius: Tyto alba, 2015, 2016.
Ar gali būti, kad ir mes gyvename mūsų laikais. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Bijau varlės: eilėraščiai visam žmogaus gyvenimui. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Pranašystės. – Vilnius : Tyto alba, 2019.
Mylimieji. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Pranašystės. – Vilnius : Tyto alba, 2020.

G a r s o   i r   v a i z d o   į r a š a i :
Juodas vienas: vaizdai, ženklai, pranašystės: albumas. – Vilnius: Tembras, 1997.
Lėkit, baltieji!: albumas. – Vilnius: Tembras, 1998, 2004, 2005.
Pauzė: albumas. – Vilnius: Bomba Records, 2003, 2004.
Rytoj būsiu geras: albumas. – Vilnius, 2006.
Ant visų kelių: albumas. – Vilnius: Bomba Records, 2008.
Mano pasakos: vaizdo įrašas. – Vilnius: Lietuvos rytas, 2010.

A p d o v a n o j i m a i :
1997 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
2024 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

T e k s t a i :
Juozo Erlicko kūryba svetainėje tekstai.lt