/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Eltang Lena

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Lena Eltang – prozininkė, poetė, vertėja.
Gimė 1964 08 29 Sankt Peterburge. Baigė Irkutsko valstybinio universiteto Filologijos ir žurnalistikos fakultetą. Nuo 1991 m. gyvena Vilniuje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Eilėraščiai / pratarmę parašė Tomas Venclova. – Karaliaučius, 2003.
О чём пировать: eilėraščiai. – Sankt Peterburgas : Пушкинский фонд, 2007.
Побег куманики: romanas. – Москва: АСТ : Астрель, 2009.
Каменные клёны: romanas. – Vilnius: Vaga, 2011
Другие барабаны: romanas. – 2011.
Akmeniniai klevai: romanas / iš rusų k. vertė Vladas Braziūnas. – Vilnius: Vaga, 2011.
V e r t i m a i :
S. Massey. Ikebanos meistras: romanas / iš anglų k. Vertė Lena Eltang. – Sankt Peterburgas: АмФора, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
2010 m. premija „Novoja slovestnost“ už romaną „Akmeniniai klevai“.
2011 m. tarptautinio literatūrinio konkurso „Rusijos premija” už Maskvoje išleistą romaną „Другие барабаны” („Kiti būgnai”). Romanas taip pat pateko į 2012 m. Rusijos nacionalinės premijos trumpąjį sąrašą.
2012-ųjų geriausia Metų verstine knyga skaitytojai išrinko Lenos Eltang knygą „Akmeniniai klevai”

A p i e   a u t o r ę   i r   j o s   k ū r y b ą :
Vladas Braziūnas. Atrasti Leną Eltang / Literatūra ir menas, 2010 02 12
Lilija Duoblienė. Pabėgimas pagal Leną Eltang / Šiaurės Atėnai. 2007 06 02, Nr. 847
Taisija Laukkonėn. Kitakalbiai eilėraščių slenksčiai: Lenos Eltang literatūrinės strategijos link / Colloquia. 26. p. 99–117;
Vytautas Martinkus. Kitokie klevai (L. Eltang „Akmeniniai klevai“) / Metai, 2013, Nr. 8–9
Urtė Milkintaitė. 2012-ųjų metų geriausios verstinės knygos titulą pelnė Lenos Eltang „Akmeniniai klevai“
Reti susitikimai: paslaptis, vardu Lena Eltang / Verslo žinios
Галина Михайлова, Александра Самойленко. Художественная картина мира в романе Лены Элтанг «Каменные клены». Literatūra, 2013 55 (2)