/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Čepas Vytautas

Vytautas Čepas – prozininkas, eseistas.
Gimė 1948 10 17 Šiauliuose.
1967 m. baigė Biržų 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar Atžalyno vidurinė mokykla). 1976 m. Vilniaus universitete baigė psichologiją. Dirbo LR Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos VRS kriminalinės paieškos inspektoriumi, vėliau Klaipėdos Raudonojo kryžiaus ligoninėje psichologu, nuo 1978 m. iki 1990 m. dėstė psichologiją Klaipėdos aukštosiose mokyklose. 1981–1984 m. studijavo Vilniaus universiteto aspirantūroje, 1986 m. suteiktas socialinių mokslų (psichologijos) daktaro vardas. Nuo 1995 m. dirbo įvairius darbus: vadovavo banko filialui, įmonėse dirbo atstovu spaudai, projektų direktoriumi, vedė tiesiogines diskusijų laidas. Šiuo metu Klaipėdos universitete dėsto psichologiją. Aktyvus visuomenės veikėjas. 1996–2000 m. ir 2004–2008 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Daug kartų išrinktas Klaipėdos miesto tarybos nariu. Spaudoje publikavęs apie 1500 straipsnių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2009 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Grumingas: nuo aušros iki sutemų (sudarė A. Žalys). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Ružavo vilko ilgesys: publicistika. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2004.
Po saule keičiasi tik laikas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Vienišų moterų meilė: žvirbliai prausiasi dulkėse: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012.
Plepalai, arba Gyvenimo keistenybės: esė. – Vilnius: Versus aureus, 2014.
Siena: Tikra byla. Tikri likimai: Ar teisingumas visada teisingas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2019.

S c e n a r i j a i :
Spalio metamorfozės: dviejų dalių dokumentinis videofilmas (kartu su R. Pletkausku). – Klaipėda: Klaipėdos universiteto TV, 2003.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos nepriklausomybės medalis.