/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Čepaitis Virgilijus

Virgilijus Juozas Čepaitis – vertėjas.
Gimė 1937 11 08 Šakiuose.
1954 m. baigė Kauno pedagoginę mokyklą. 1961 m. – Maskvos Maksimo Gorkio literatūros instituto vertimo fakultetą. 1955–1956 m. dirbo „Komjaunimo tiesos“ laikraščio redakcijoje. Nuo 1958 m. bendradarbiavo su įvairiomis leidyklomis. Vertė knygas iš rusų ir anglų kalbų į lietuvių, taip pat iš lenkų į rusų, tačiau pagrindinis veiklos baras – lietuvių prozininkų propagavimas rusų kalba. Kiti literatūriniai darbai: 1977 m. Kino filmui „Virto ąžuolai“ kartu su G. Lukšu parašė scenarijų, 1988–1989 m. Lietuvos kino studijos susivienijimo „Ars“ vyriausiasis redaktorius, 1994–2001 m. buvo „Skomanto“ istorinių apysakų serijos redaktorius ir bendraautoris. 1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Sąjūdžio Seimo tarybos narys, 1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas. 1989–1992 m. Stasio Šalkauskio fondo pirmininkas, 1989–1994 m. Lietuvos–Lenkijos draugijos pirmininkas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1968 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Su Sąjūdžiu už Lietuvą: nuo 1988 06 03 iki 1990 03 11. – Vilnius: Tvermė, 2007.
Lietuva: tautos kančios ir šlovė (kartu su Sachiko Hatanaka; vertė A. Zykas). – Tokyo: Chuokoron-Shinsha, 2006.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
A. A. Milnas. Mikė Pūkuotukas. – Vilnius: Valstybinės grožinės literatūros leidykla, 1958.
W. Saroyan. 60 mylių per valandą: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
A. A. Milnas. Trobelė Pūkuotynėje. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
J. Thurber. Baltoji stirna. – Vilnius: Vaga, 1971.
S. Lilleste, E. Metsalu. Skaičių sąsiuvinis. – Vilnius: Kronta; Talinas: Avita, 1997.
A. A. Milnas. Pūkuotuko pasaulis: apysaka-pasaka. – Vilnius: Garnelis, 1998, 2000, 2004, 2007, 2008.
Pūkuotuko išmintis: protingos labai mažo protelio meškiuko mintys: sudaryta iš A. A. Milno knygos „Pūkuotuko pasaulis“. – Vilnius: Garnelis, 2005, 2008, 2016.
L. Carroll. Silvija ir Brunas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2007.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
A. Chmelikas. Drauguži mano, Kolka!: pjesė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
A. Raskinas. Kai tėtė buvo mažas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
S. Prokofjeva. Berniukas be šešėlio. – Vilnius: Vaga, 1967.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
J. Perkovskis. Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

V e r t i m a i   i š   l i e t u v i ų   į   r u s ų   k a l b ą :
A. Venclova. День рождения: роман. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1960.
R. Lankauskas. Осенние краски земли. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1963.
J. Avyžius. Стеклянная гора: роман. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964.
I. Simonaitytė. Судьба Шимонисов: роман. – Vilnius: Vaga, 1966.
J. Avyžius. Деревня на перепутье: роман. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1966.
V. Sirijos Gira. Бабье лето. – Maskva: Vaga, 1969.
K. Saja. Гномы из контрабаса: сказка. – Maskva: Detgiz, 1971.
J. Avyžius. Потерянный кров: роман. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1972.
V. Bubnys. Жаждущая земля: романы. – Maskva: Три дня в августе. Izvestija, 1976.
J. Baltušis. Пуд соли. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1976.
J. Mikelinskas. Не поле перейти…: роман. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1979.
R. Granauskas. Едоки хлеба: повесть и рассказы. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1980.
J. Aputis. Цветет пчелиный хлеб: рассказы. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1980.
J. Baltušis. Сказание о Юзасе. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1981.
R. Lankauskas. Жестокие игры: повести и романы. – Vilnius: Vaga, 1981.
J. Avyžius. Хамелеоновы цвета. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1982.
D. Urnevičiūtė. Пьесы. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1983.
R. Lankauskas. Темные окна забвения: новеллы. – Vilnius: Vaga, 1986.
J. Mikelinskas. Звездная пыль: повести и рассказы. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1988.
R. Granauskas. Жизнь под кленом: повести и рассказы. – Maskva: Sovetskij pisatel, 1989.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   į   r u s ų   k a l b ą :
T. Karpowicz. Зеленые перчатки. – Kn. Sovremennaja polskaja pjesa. – Maskva: Iskustvo, 1974.
S. Lem. Насморк (kartu su S. Larinu.). – Maskva: Molodaja gvardija, 1982.
S. Mrożek. Мониза Клавье. – Maskva: Inostrannaja literatura, Nr. 5, 1988.

S u d a r ė :
Birutė Nedzinskienė (kartu su kitais). ‒ Vilnius: Valstybės žinios, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.
2023 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vertėjas V. Čepaitis: vertimas yra tokia keista būsena tarp amato ir meno / Naujasis Židinys-Aidai
Signataras Virgilijus Juozas Čepaitis Lietuvos Respublikos Seimo puslapyje