/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Ceitlinas Jevsejus

Jevsejus Ceitlinas (Yevsey Tseytlin) – literatūrologas, kritikas, prozininkas.
Gimė 1948 09 24 Omske, Rusijoje.
1969 m. baigė žurnalistikos studijas Uralo valstybiniame universitete. 1987–1989 m. studijavo Aukštuosiuose literatūros kursuose A. M. Gorkio literatūros institute. Aukštosiose mokyklose dėstė literatūros ir kultūros istoriją. Humanitarinių mokslų daktaras (1978 m.), docentas (1980 m.). Literatūrinio darbo ir publikacijų žurnaluose, įvairiuose rinkiniuose pradžia – 1968 m., o pirmoji knyga pasirodė 1977 m. 1990 m. išvyko gyventi į Lietuvą, 1996 m. iš čia persikėlė į JAV, kur gyvena iki šiol. Dirba mėnraščio „Shalom“ redaktoriumi Čikagoje (Chicago). Jo knygų išleista Rusijoje, JAV, Lietuvoje, Vokietijoje. Priklauso Maskvos, Rusijos rašytojų sąjungoms, yra PEN klubo narys. Gyvendamas Rusijoje tyrinėjo ir klasikinį rusų palikimą, ir amžininkų kūrybą, o persikėlęs į Kaliningradą, domėjosi šio krašto istorija, analizavo Kristijono Donelaičio kūrybos fenomeną.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

Jevsejaus Ceitlino svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Беседы в дороге. Всеволод Иванов – литературный наставник, критик, редактор. – Новосибирск, 1977.
Всегда и сегодня…: literatūros kritika. – Кемерово, 1980.
Так что же завтра?..: literatūros kritika. – Кемерово, 1982.
Сколько дорог у „Бронепоезда №14-69“: monografija. – Москва: Книга, 1982.
Всеволод Иванов. – Новосибирск, 1983.
Жить и верить… – Кемерово, 1983.
Свет не гаснет. – Кемерово, 1984.
Долгое эхо. – Калининград, 1985; на литовском – Vilnius: Vyturys, 1989.
О том, что остается. – Иркутск, 1985.
На пути к человеку. – Кемерово, 1986.
Вехи памяти. – Москва: Книга, 1987. (совместно с Львом Аннинским)
Голос и эхо. – Калининград, 1989; Franc-Tireur USA, 2011.
Писатель в провинции. – Москва: Советский писатель, 1990.
Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. – Вильнюс, 1996; Москва: Даат/Знание, 2001; Franc-Tireur USA, 2009, 2010; С.-Петербург: Алетейя, 2012; на немецком – Berlin: Rowohlt, 2000; на литовском – Vilnius: Vaga, 1997.
Откуда и куда. – Franc-Tireur USA, 2010.
Несколько минут после. Книга встреч. – Franc-Tireur USA, 2011; Алетейя, 2012.
Шаги спящих. – Franc-Tireur USA, 2011.
Послевкусие сна. – Чикаго: Insignificant Books, 2012.
Cнег в субботу. – Таганрог: Нюанс, 2012.
Одинокие среди идущих. Из дневников этих лет. – С.-Петербург, Алетейя, 2013.