/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Birgelis Sigitas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Sigitas Birgelis – poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius.
Gimė 1961 06 06 Punske, Lenkijoje.
Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, nuo 1993 m. – „Aušros“ leidykloje. Šiuo metu „Aušros leidyklos direktorius ir vyriausiasis redaktorius.
S. Birgelio poezija versta į lenkų, baltarusių, vokiečių ir anglų kalbas, pats verčia iš ir į lenkų kalbą. Kompozitorius Vytautas Juozapaitis jo eilėraščiams yra parašęs kelias kompozicijas profesionaliems chorams bei muzikinį ciklą „Prisikėlė Tėvynė.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1995 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės Tarybos pirmininkas – nuo 2015 m. Jotvingių kryžiaus riterių ordino narys – nuo 2008 m. XXVII knygos mėgėjų draugijos narys – nuo 2016 m.
Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius, Lenkijos lietuvių žinių portalo https://punskas.pl/ įkūrėjas ir vyr. redaktorius, istorijos paveldo metraščio Terra Jetwezenorum (Jotvingių kraštas) vyr. redaktorius.

Sigito Birgelio svetainė internete.

B i b l i o g r a f i j a :
Tarp krantų: eilėraščiai ir poemos. – Punskas: Aušra, 1992.
Tarp durų ir dulkių: eilėraščiai. – Trakai; Vilnius: Voruta, 1993.
Eilėraščiai iš anapus Dievo: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 1997.
Septynios dienos, septyneri metai: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 1998.
75 eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 1999.
Iš toli ir arti (kartu su L. Šimkute): poezija. – Punskas: Aušra, 2003.
Holograma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2004.
Jotvos pakrašty: nuotraukų albumas. – Punskas: Aušra, 2005.
Prie trijų Šešupės krantų (kartu su B. Jonuškaite, A. Uzdila): poezija. – Punskas: Aušra, 2005.
Visadan esma: eilėraščiai. – Punskas: Aušra, 2006.
Punsko parapija 1597–2007: nuotraukų albumas. – Punskas: Aušra, 2007.
Septintas nakty: poezija. – Punskas: Aušra, 2012.
Metų spalvos: (su V. Žilioniu): nuotraukų albumas. – Punskas: Aušra, 2007.
Ožkiniai linų mėlynų: poezija. – Punskas, Aušra, 2017.
Ožkiniai linų mėlynų: poezija. Antras, papildytas leidimas. – Punskas: Aušra, 2017.

S u d a r ė :
Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike. – Punskas: Aušra, 1993.
Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra (kartu su J. Vaina): albumas. – Punskas: Aušra, 1997.
Kviečiame lankyti Punską ir Seinus: turistinis vadovas. – Punskas: Aušra, 1999.
Lietuvių kūrybos antologija (kartu su J. S. Paransevičiumi, I. Gasperavičiūte): antologija. – Punskas: Aušra, 2001.
Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte: almanachas. – Punskas: Aušra, 2002.
Jonas Stoskeliūnas: gyvenimas ir kūryba. – Punskas: Aušra, 2003.
Poezijos almanachas. – Punskas: Aušra, 2005.
Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai, Punskas: Aušra, 2017. (Kartu su B. Kaluškevičiumi ir K. Misiumi).
Punsko parapija 1597-2017, Punskas: Aušra, 2017. (Kartu su N. Birgeliene, M. Talučiu ir B. Bobiniene).
Jurgis Krikščiūnas Rimvydas ir jo artimieji. Antras, papildytas leidimas – Punskas: Aušra, 2020.

V e r t i m a i   i š   i r   į   l e n k ų   k a l b ą :
Mieczysław Czajkowski. Jeruzalės pėdsakai: poezija. – Punskas: Aušra, 1999.
Sigitas Geda. Śpiewy Jaćwingów: poezija. – Varšuva: Ex-Libris, 2002.
Lidija Šimkutė. Iš toli ir arti = Z bliska i z daleka: poezija. – Punskas: Aušra, 2003.
Birutė Jonuškaitė. Vaikas pražilusiom akim = Dziecko o posiwiałych oczach: poezija. – Punskas: Aušra, 2004.

P a r e n g ė   p i l n o   m e t r a ž o   f i l m u s :
Jotvingių giesmė. – Seinai: PPHU GFT, „Aušros” leidykla, 2008.
Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių. – Punksas: Punskas.pl studija, „Aušros leidykla, 2011.
100 gyvenimo metų. – Punskas: Punskas.pl studija, „Aušros leidykla, 2014.
Baladė apie Rimvydą ir Žaibą. – Punskas, 2016.
Ant kregždės sparnų, – Punskas, 2017.
Chorvedys, – Punskas, 2018.

A p d o v a n o j i m a i :
2005 m. Sidabro ženklas „Už nuopelnus Lietuvai stojant į NATO ir ES.
2006 m. Lietuvos Respublikos Seimo medalis „Už nuopelnus.
2008 m. Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus.
2008 m. Jotvingių kryžiaus riterių ordino sidabro kryžius ir Honoris Causa vardas.
2017 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.
2018 m. VLKK apdovanojimas „Sraigė“ už lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimą Lenkijoje ir Lietuvoje, visuomenei skirtų kultūrinių ir literatūrinių renginių organizavimą.
2020 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Marcelijus Martinaitis. Sigitas iš Ožkinių. – Metai, 1993, Nr. 5.
Paulina Žemgulytė. Kitoks balsas. – Literatūra ir menas, 2000-07-14.
Marius Burokas. Holograma. – Literatūra ir menas, 2004-04-09, nr. 2996.
Ričardas Šileika. Hologramos pėdsakais. – Aušra, 2004, nr. 9.
Stasys Stacevičius. Visadan Jotvoje. – Literatūra ir menas, 2006-12-22, nr. 3123.
Jurgita Stankauskaitė. Sigito Birgelio poezijos kraštovaizdis (knyga parengta pagal magistro baigiamąjį darbą, apgintą Kauno VDU). – Punskas: Aušra, 2014.
Paribio poetas Sigitas Birgelis: lygiais keliais nevaikštau

T e k s t a i :
Sigito Birgelio kūryba svetainėje tekstai.lt.

V a i z d o   į r a š a s :
2014 m. rugsėjo 22 d., Sigito Birgelio kūrybos vakaras Rašytojų klube. S. Birgelis skaito eilėraščius, bent po vieną iš visų rinkinių ir pluoštą naujausių: