/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Baranauskas Albinas

Albinas Baranauskas – prozininkas, poetas, vertėjas.
Gimė 1924 06 03 Bartninkuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2013 02 17 Voterberyje (Waterbury), JAV.
1944 m. baigęs Vilkaviškio gimnaziją pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1948 m. gyvena JAV. 1965 m. baigė Konektikuto (Connecticut) universitetą, kur studijavo literatūrą ir anglų kalbą. Kūrybą ir vertimus spausdino JAV lietuvių periodiniuose leidiniuose. Pirmoji publikacija pasirodė 1955 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Sniego platumos: novelės. – London: Nida Press, 1955.
Kalvos ir lankos: tolimojo Suvalkijos kampelio žmonės ir gamta. – Putnam: Knygynas „Spauda”, 1959.
Karklupėnuose: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1965.
Pasaga ir vyšnios: eilėraščiai. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1969.
Rudenys ir pavasariai, arba Užplynių Pultinevičius namie ir svetur. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1975–1978; Marijampolė: Ramona, 2002.
Vinco Mazurkevičiaus romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1980.
Piliakalnio šešėlis: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1984.
Profesorius Rakūnas: romanas. – London: Nida, 1988.
Poezija, 1965–1968: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.

V e r t i m a i   į   a n g l ų   k a l b ą :
Vincas Krėvė. The Herdsman and the Linden Tree. – New York: Manyland Books, 1964.
Mykolas Vaitkus. The Deluge: A Love Story of Ancient Times. – New York: Manyland Books, 1965.
Ignas Šeinius. Rejuvenation of Siegfried Immerselbe: novel. – New York: Manyland Books, 1965.
Antanas Vaičiulaitis. Noon at A Country Inn. – New York: Manyland Books, 1965.
Vytas Tamulaitis. Nimblefoot the Ant: Her Adventures. – New York: Manyland Books, 1965.

A p d o v a n o j i m a i :
„Aido“ premija.
„Draugo“ premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
V. Sventickas. In memoriam. Nuo Vištyčio kalvų

T e k s t a i :
Albino Baranausko eilėraščiai