/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Baliulienė Aldona

Aldona Baliulienė – vertėja.
Gimė 1937 01 29 Tvaskučiuose, Tauragės rajone. Mirė 2017 02 02
Mokėsi Kretingoje, vėliau Plungėje, čia baigė vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigusi studijas dirbo „Valstiečių laikraščio“, „Pergalės“ (dabar „Metai“) žurnalo redakcijose. 1968–1993 m. dirbo redaktore „Vagos“ leidykloje, 1994–1995 m. „Proskynos“ žurnalo bendradarbė. Verčia iš lenkų, rusų, anglų, portugalų kalbų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Aitmatovas, Č. Kalnų ir stepių apysakos (kartu su V. Bukausku). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Schmidtas, A. San Paulo paslaptys: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Amado, J. Gabrielė: romanas (kartu su D. Venclovaite). – Vilnius: Vaga, 1965, 1966, 1994.
Grinas, A. Žėrintis pasaulis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1968.
Korobicinas, A. Keršytojas iš Teksaso: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1970.
Muravjova, I. Andersenas. – Vilnius: Vaga, 1972.
Assisas, M. de. Pomirtiniai užrašai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1975.
Ibrahimbekovas, M. Negirdėta daina: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1978.
Čiladzė, O. Kiekvienas, kurs mane ras…: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
Kemalis, O. Įstumta į bedugnę: romanas. – Vilnius: Varnas, 1994.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
Iwaszkiewicz, J. Raudoni skydai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982.
Płużek, Z. Pastoracinė psichologija (kartu su E. Ptiejūniene). – Vilnius: Amžius, 1996.
Dąbrowska, M. Naktys ir dienos: tetralogija (T. 1: Bogumilas ir Barbara: romanas). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Bohatkiewicz, A. W. Veikalas apie visuotinę bibliografiją = Rzecz o bibliografii powszechney. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004.
Lelewelis, J. Dvejetas bibliografinių knygų. I tomas. – Vilnius: Versus aureus, 2011.
Lelewelis, J. Dvejetas bibliografinių knygų. II tomas. – Vilnius: Versus aureus, 2015.
Mackiewicz, J. Nereikia garsiai kalbėti: romanas. ‒ Vilnius: Briedis, 2015.

V e r t i m a i   i š   p o r t u g a l ų   k a l b o s :
Namora, F. Slapčiomis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1979.
Coelho, P. Prie Piedros upės – ten aš sėdėjau verkdama: romanas. – Vilnius: Vaga, 2000.

I š v e r s t o s   k n y g o s   v a i k a m s :
Bechlerova, H. Atverk langelį: žaislinė knygelė (iš lenkų k.). – Vilnius: Vyturys, 1988.
Negalima vien tik valgyti: galvosūkiai ir žaidimai su Garfildu ir jo draugais. – Vilnius: Egmont Lithuania, 1994.
101 dalmatinas: pasaka (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Aladinas: pasaka (iš anglų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Aristokratės: pasaka. – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Burtininkas Merlinas: pasaka (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Mikė Pūkuotukas ir baisi audra: pasaka. – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Oliveris ir jo draugai (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1997.
Piešiam Mikį ir Mini: knygelė spalvinimui (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Snieguolė ir septyni nykštukai: lipdukų albumas (iš anglų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Undinėlė: pasaka (iš anglų k.). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1995.
Braybrooks, A. Karalaitės ir princesės: pasakos (iš lenkų k. kartu su H. Bakanu, E. Kubilinsku). – Vilnius: Egmont Lithuania, 1996.
Talkington, B. Nykštukų pasakos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1996.
Mauglis (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lietuva, 1997.
Fohrmann, P. Kaip Piktulis tapo Piktuoliu: pasakaitė (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
Fohrmann, P. Smurgutės ieškynės: pasakaitė (iš lenkų k.). – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
Triušės Mortos pasakos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
Mikės Pūkuotuko gardumynų knyga: paprasti receptai (iš anglų k.). – Vilnius: Egmont Lietuva, 2001.
Olech, J. Persirengėlių šventė (iš lenkų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2014.
Dawczek-Debicka, B., Spychal, I. Liolekas ir Bolekas. Nuotykiai labirintuose (iš lenkų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2014.
Bonowicz, W. ir kt. Nauji Lioleko ir Boleko nuotykiai: novelės (iš lenkų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2015.
Onichimowska, A. Krosnelė, kepuraitė ir apkepas: apsakymas vaikams (iš lenkų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2015.
Onichimowska, A. Kur nuėjo sapnas: apsakymas vaikams (iš lenkų k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2015.

A p d o v a n o j im a i :
2013 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos premija „Auksinė lupa“ už ne vieną šimtą talentingai suredaguotų originaliosios ir verstinės prozos ir poezijos knygų, profesionalumą, derantį su tolerantiškumu ir plačiu požiūriu į kalbos reiškinius, aukštą literatūrinę kultūrą, pagarbą autoriams ir vertėjams.
2015 m. J. Mackiewicz knyga „Nereikia garsiai kalbėti‟ įtraukta į metų vertingiausios verstinės literatūros sąrašą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga geriausiems vertėjams skyrė premijas