/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Babonas Stasys

Mildos Kiaušaitės nuotrauka

Stasys Babonas – prozininkas.

Gimė 1960 05 29 Ražaičiuose, Raseinių rajone.

1978 m. baigė Vilniaus Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių vidurinę mokyklą. 1981–1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame universitete (dabar Šiaulių universitetas), įgijo tiflopedagogo specialybę. 1990–1991 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją. Dirbo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kultūros namų direktoriumi, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno ir Marijampolės apskričių pirmininku, nuo 2005 m. – Kauno aklųjų ir silpnaregių centro direktorius. Pirmasis eilėraštis buvo išspausdintas 1976 m. neregių literatų almanache „Vaivorykštė“, T. 2. Pirmieji apsakymai taip pat išspausdinti „Vaivorykštėje“, T. 3. Apsakymai publikuoti ir periodiniuose leidiniuose: „Kauno tiesoje“, „Kauno dienoje“, „Mūsų žodyje“ ir jo prieduose, Jurbarko rajono spaudoje. Šiuo metu rašo naują romaną „Jakovo rožinis“ apie XVI amžiaus gyvenimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2009 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Trys sugrįžimai namo: apysaka ir apsakymų triptikas. – Kaunas: Naujasis lankas, 1995.
Klystžvakės šaukia: romanas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003.
Apsnigta obelis: istorijų pynė. – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005.
Žuvų gyvenimai šulinyje: romanas. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Pakalnučių žydėjimas: apsakymai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2014.
Karvedys Agilius: pasaka vaikams. – Kaunas: Kauko laiptai, 2019.
Požeminė sankryža: apsakymai ir apysaka. – Kaunas: Naujasis lankas, 2022.

A p d o v a n o j i m a i :

1995 m. Neregių literatų konkurso pirmoji vieta už knygą „Trys sugrįžimai namo“.
2005 m. Neregių literatų konkurso pirmoji vieta už knygą „Apsnigta obelis“.
2008 m. Petro Cvirkos novelės konkurso laureatas už novelę „Bulviakasis“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

V. Gustaitytė. Likimas pasirenka stipresnius / Kauno.diena.lt, 2004 03 17
L. Gustainis. Kas tave nušovė, Martynai? (apie knygą „Pakalnučių žydėjimas“) / Nemunas.press, 2014 12 18

T e k s t a i:

Stasys Babonas. Žieminių jurginų nuometas / Literaturairmenas.lt, 2012 12 21
Stasys Babonas. Nepublikuoti eilėraščiai „Eilių kolekcija: vasaris – gegužis“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 11 09
Stasys Babonas. „Slenkstis. Pažaislio takai“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 01 31
Stasys Babonas. „Dabar, Marija, ir visados“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 12 13
Stasys Babonas. „Šviečianti žvaigždė“ / Kaunorasytojai.lt, 2019 11 26