/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Aušra Valdas

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Poetas, prozininkas.

Gimė 1962.04.01. Klaipėdoje. Studijas baigė ir dirbo, vėliau įstojo į Mokslų Akademijos Ekologijos instituto aspirantūrą.

1991 metais radikaliai pakeitė profesinę veiklą. Po teologijos studijų JAV 1994 metų liepos 3 dieną buvo įšventintas kunigo tarnystei Lietuvos Liuteronų bažnyčioje. 1996-98 tarnavo Vilniaus Liuteronų parapijoje; dėstė teologiją Klaipėdos universiteto Protestantiškosios teologijos katedroje. Nuo 1998 metų su šeima gyvena Čikagoje, JAV. Eina klebono pareigas Ziono lietuvių liuteronų parapijoje, kuri buvo įsteigta 1910 metais knygnešio, kunigo Martyno Keturakaičio. 2010 metais suteiktas Filosofijos daktaro laipsnis už disertaciją Even So, Come, Lord Jesus. The Promise of Eastern Orthodox Anthropological Christology for the Contemporary Theology. Aktyviai dalyvauja išeivijos lietuvių bendruomenės kultūrinėje ir dvasinėje veikloje. Nuo 2018 lapkričio vadovauja Lietuvių Rašytojų Draugijai, kuri savo istoriją skaičiuoja nuo jos įkūrimo 1932 metais Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2019 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai: 2016, Naujoji Romuva.

Kelionė, arba žodžiai ir vaizdai: 2017, Naujoji Romuva.

Kokios avys skraido: linksmos draugų istorijos: 2019, Eglės leidykla.

paKVIETIMAS… ateik, o Viešpatie, į mano rojų… 2019, Petro ofsetas.

Invocations of Light, eilėraščiai: Grey Willow Press, 2020. Eilėraščius į anglų kalbą vertė Jonas Zdanys.

Kas buvo užrašyta vakar: 2022, Kauko Laiptai.

Chronos ir Kairos: eilėraščiai ir apmąstymai. – Vilnius: Slinktys, 2022.