/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Ardickas Zigmantas

Rainer Lang nuotrauka

 

Zigmantas Ardickas – vertėjas.

Gimė 1958 07 27 Pilviškiuose, Vilkaviškio rajone.

1976–1981 m. Vilniaus universitete studijavo taikomąją matematiką, įgijo matematiko kvalifikaciją; 1979 m. baigė Visuomeninių profesijų fakultetą, įgijo anglų kalbos vertėjo-konsultanto specialybę. 1994 m. baigė Vasaros anglų kalbos instituto kursą Lietuvos krikščioniškajame koledže Klaipėdoje. Yra dirbęs inžinieriumi Informacijos institute (LIMTI), vyriausiuoju inžinieriumi Lietuvos mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institute, inžinieriumi Eksperimentinėje gamykloje „Bitas“ prie Matematikos ir kibernetikos instituto, technikos skyriaus redaktoriumi „Mokslo ir gyvenimo“ žurnalo redakcijoje, vertėju-konsultantu, redaktoriumi „Katalikų pasaulio“ leidykloje, redaktoriumi leidykloje „Mens Sana“. Dabar bendradarbiauja su įvairiomis leidyklomis ir leidiniais.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2003 m.

 

B i b l i o g r a f i j a :

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :

H. Hesse. Demianas: romanas. – Vilnius: Taura, 1990; Kaunas: Mens sana, 1998; Trigrama, 2014.
H. Hesse. Sidharta: indiška poema. – Kaunas: Taura, 1990; Trigrama, 2000, 2005.
H. Hesse. Esė: rinktinė. – Vilnius: Mintis, 1991.
J. Eckhart. Traktatai ir pamokslai (kartu su R. Rybeliene, L. Rybeliu). – Vilnius: Pradai, 1998.
H. Hesse. Atsitokėjimai: esė. – Vilnius: Vyturys, 1999.
R. Steiner. Antroposofinis sielos kalendorius: poezija. – Kaunas: Mens sana, 1999.
E. Moderzonas. Velnio pinklėse: paaiškinimai ir įspėjimai. – Šiauliai: Jona, 1999.
H. Hesse. Skaitymai minutėms: esė. – Kaunas: Trigrama, 2001, 2004.
T. Schirrmacher. Religijos mokslas (kartu su S. Rimkevičiumi, O. Pulkauninkiene, G. Sodeikiene). – Šiauliai: Campus fidus, 2004.
H. Hesse. Pranciškus Asyžietis: esė. – Vilnius: Nestandartiniai sprendimai, 2007.
R. Steiner. Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą. – Vilnius: Asociacija „Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija“, 2012.
C. G. Jung. Psichologiniai tipai (kartu su A. Merkevičiūte, G. Sodeikiene). – Vilnius: Margi raštai, 2013.
H. Hesse. Vidinis turtas: apybraižos ir esė. ‒ Vilnius: Vaga, 2016.

V e r t i ma i   i š   a n g l ų   k a l b o s :

K. Gibran. Pranašas: esė. – Vilnius: Taura, 1991.
K. Gibran. Smėlis ir puta: aforizmai. – Vilnius: Taura, 1993.
C. S. Lewis. Kipšo laiškai: esė (kartu su K. Šidiškiu). – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996; Katalikų pasaulio leidiniai, 2011, 2016.
D. M. Lawrence. Mergina ir čigonas: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 1997.
K. Gibran. Pranašas. Pranašo sodas. Jėzus, Žmogaus Sūnus: esė. – Vilnius: Asveja, 1998.
K. Gibran. Klajūnas: palyginimai ir posakiai. – Vilnius: Gardenija, 1998; Vaga, 2012.
R. Tagore. Aukojimo giesmės: poezija. – Vilnius: Gardenija, 1998.
R. Tagore. Užklydę paukščiai: aforizmai. – Vilnius: Gardenija, 1998.
B. Müller. Opus Dei: informaciniai duomenys. – Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė, 1998.
C. S. Lewis. Tiesiog krikščionybė: teologinis traktatas. – Šiauliai: Nova vita, 1999; Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007, 2014.
E. P. Sanders. Istorinis Jėzaus asmuo: istorinis-teologinis traktatas. – Kaunas: Šviesa, 1999.
B. Russell. Žygis į laimę: esė. – Kaunas: Mens sana, 1999.
Korė Ten Bom, J. ir E. Šerilai. Prieglobstis: Korės Ten Bom įkvepianti istorija. – Ginkūnai (Šiaulių r.): Jona, 1999.
R. Bach. Iliuzijos: romanas. – Kaunas: Trigrama, 2000.
B. Wilson. Kieno šis vaikas?: vilties ir pagalbos istorija į pavojų patekusiai kartai. – Ginkūnai (Šiaulių r.): Jona, 2000.
M. Feinberg-Vamosh. Gyvenimas Jėzaus laikais. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2001.
J. McDowell. Daugiau negu dailidė. – Šiauliai: Nova Vita, 2001.
C. S. Lewis. Didžiosios skyrybos: sapnas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.
J. T. Connell. Maldos galia: dieviškojo gydymo ir dieviškosios globos paslaptys. – Kaunas: R. Anankos leidykla, 2003.
J. Stott. Kalno pamokslo žinia: Mato 5–7: krikščioniška kontrkultūra. – Kaunas: Lietuvos krikščionių studentų bendrija, 2004.
V. E. Frankl. Žmogus ieško prasmės. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2008, 2009, 2013.
A. Adiga. Baltasis tigras: romanas – Vilnius: Vaga, 2009.
K. Burns. Rytų filosofija: didieji mąstytojai ir išminčiai nuo senovės iki šių laikų (kartu su V. Siliumi). – Vilnius: Margi raštai, 2009.
G. K. Popcak. Ar gandras atnešė, ar kopūstuose radom? – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011.
M. Healy. Vyrai ir moterys iš Edeno: Jono Pauliaus II kūno teologijos studijų vadovas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :

Prisilietimas prie Biblijos: kasdieniai Biblijos skaitymai: Dievo žodis šių dienų žmogui, Kn. 3. – Ginkūnai (Šiaulių raj.): Jona, 1995.
Brolis Roger iš Taizé. Dievas tegali mylėti. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004.
G. Musso. O paskui…: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
O. M. Aïvanhov. Tikroji Kristaus mokymo prasmė: esė – Kaunas: Mijalba, 2010.
O. M. Aïvanhov. Tylos kelias: esė – Kaunas: Mijalba, 2010.
O. M. Aïvanhov. Kas yra dvasinis mokytojas? – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2011.
O. M. Aïvanhov. Laimės sėklos. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2011.
O. M. Aïvanhov. Ugdymas prasideda prieš gimstant. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2011.
O. M. Aïvanhov. Nauja Evangelijų šviesa. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2012.
O. M. Aïvanhov. Žmogaus subtilieji centrai. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2012.
O. M. Aïvanhov. Zodiakas – žmogaus ir visatos centras. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2013.
O. M. Aïvanhov. Žvilgsnis į neregimybę: intuicija, aiškiaregystė, sapnai. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2013.
O. M. Aïvanhov. Šviesa – gyvoji dvasia. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2013.
O. M. Aïvanhov. Tikėjimas, kuris perkelia kalnus. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2014.
O. M. Aïvanhov. Amžinojo džiaugsmo šaltiniai. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2014.
O. M. Aïvanhov. Meilė yra didesnė už tikėjimą. – Kaunas: Mijalba, 2015.

V e r t i m a i   i š   i s p a n ų &nbsp
; k a l b o s :

J. Escriva. Kelias: aforizmai. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996, 2001.
M. Montessori. Vaikystės paslaptis: pedagoginis poetiškas traktatas. – Kaunas: Šviesa, 2000.
F. Fernández-Carvajal. Kalbėti su Dievu: mąstymai kiekvienai metų dienai: I tomas: Adventas, Kalėdos. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005.
F. Fernández-Carvajal. Kalbėti su Dievu: mąstymai kiekvienai metų dienai: II tomas: Gavėnia, Didžioji savaitė, Velykos. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006.
M. V. Llosa. Bjaurios mergiotės išdaigos: romanas – Vilnius: Alma littera, 2008.
R. Bolaño. Tolima žvaigždė: romanas – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
J. Escrivá de Balaguer. Vaga. – Vilnius: Strazdas, 2011.

V e r t i m a i   i š   p o r t u g a l ų   k a l b o s :

J.Saramago. Evangelija pagal Jėzų Kristų: romanas – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
J. Saramago. Kai mirtis nusišalina: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2012.
P. Coelho. Rankraštis, rastas Akroje: romanas. – Vilnius: Vaga, 2012.
J. Saramago. Kainas: romanas. – Kaunas: Kitos knygos, 2013.
L. F. Verissimo. Angelų klubas: satyrinė istorija. – Vilnius: Versus aureus, 2013.
P. Coelho. Svetimautoja: romanas. – Vilnius: Vaga, 2014, 2015, 2016.
J. Saramago. Praregėjimas: esė apie proto aiškumą. ‒ Vilnius: Kitos knygos, 2015.
M. Scliar. Maksas ir katės: romanas. ‒ Vilnius: Charibdė, 2016.
P. Coelho. Šnipė: romanas. ‒ Vilnius: Vaga, 2016.

V e r t i m a i   i š   i t a l ų   k a l b o s :
Jonas Paulius II. Žengiant per vilties slenkstį: teologinis traktatas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995.

A p d o v a n o j i m a i :
2015 m. J. Saramago knyga „Praregėjimas‟ įtraukta į metų vertingiausios verstinės literatūros sąrašą.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Musteikis. Tapti vertėju paskatino „Sidharta“