Patalpos ir erdvės

Apie ilgalaikę patalpų nuomą skaitykite čia.
Trumpalaikė nuoma:

– Fotosesijoms ir filmavimams

Rašytojų sąjungos rūmai – neabejotinai vienas gražiausių Vilniaus senamiesčio pastatų. Čia, iš anksto užsiregistravus, visomis savaitės dienomis  galima rengti fotosesijas – asmenines ir profesionalias. Įkainis už fotosesiją priklauso nuo jos pobūdžio (vestuvių, reklaminė ir kt.) ir dalyvių skaičiaus. Patalpose taip pat galima rengti asmeninius ar profesionalius filmavimus. Filmuodami ar fotografuodami Lietuvos rašytojų sąjungoje prisidedate prie profesionaliosios rašytinės kūrybos skatinimo bei sklaidos, pastato išlaikymo.

Dėl laiko fotosesijai rezervavimo kreiptis tel. +370 601 09345, +370 630 62549 arba el. paštu buhalterija@rasytojai.lt, sajunga@rasytojai.lt (būtina nurodyti atvykimo laiką ir dalyvaujančių asmenų skaičių).

www.sakyksuris.lt fotografija

– Renginiams

Rašytojų sąjungos rūmuose yra net dvi įvairiems renginiams pritaikytos salės. Šimtą klausytojų galinti talpinti pirmojo aukšto salė ir kiek didesnė salė antrajame aukšte. Pirmojo aukšto salėje sezono metu dažnai vyksta LRS narių kūrybos skaitymai, knygų pristatymai, diskusijos, koncertai, parodos, kuriuos organizuoja Rašytojų klubas.

Pirmenybė naudotis Rašytojų sąjungos patalpomis visuomet teikiama LRS nariams, tačiau iš anksto susitarus galite rezervuoti patalpas ir savo renginiams. Patalpų nuomos įkainis priklauso nuo numatomo dalyvių skaičiaus, renginio pobūdžio, patalpų panaudos laiko.

Dėl pirmo aukšto salės nuomos kreiptis tel. +370 614 75850 arba el. paštu janina.rutkauskiene.rk@gmail.com
Dėl antro aukšto salės nuomos kreiptis tel. +370 601 09345, +370 630 62549 arba el. paštu buhalterija@rasytojai.lt, sajunga@rasytojai.lt

Rašytojų sąjungos rūmų antrojo aukšto salė