Patalpos ir erdvės

Fotosesijoms

Rašytojų sąjungos rūmai – neabejotinai vienas gražiausių Vilniaus senamiesčio pastatų. Čia, iš anksto užsiregistravus, visomis savaitės dienomis  galima rengti fotosesijas – asmenines ir profesionalias. Įkainis už fotosesiją priklauso nuo jos pobūdžio (vestuvių, reklaminė ir kt.) ir dalyvių skaičiaus. Patalpose taip pat galima rengti asmeninius ar profesionalius filmavimus. Filmuodami ar fotografuodami Lietuvos rašytojų sąjungoje prisidedate prie profesionaliosios rašytinės kūrybos skatinimo bei sklaidos, pastato išlaikymo.

Dėl laiko fotosesijai rezervavimo kreiptis tel. +370 630 62549 arba el. paštu sajunga@rasytojai.lt, buhalterija@rasytojai.lt (būtina nurodyti atvykimo laiką ir dalyvaujančių asmenų skaičių).

www.sakyksuris.lt fotografija

Renginiams

Rašytojų sąjungos rūmuose yra net dvi įvairiems renginiams pritaikytos salės. Šimtą klausytojų galinti talpinti pirmojo aukšto salė ir kiek didesnė salė antrajame aukšte. Pirmojo aukšto salėje sezono metu dažnai vyksta LRS narių kūrybos skaitymai, knygų pristatymai, diskusijos, koncertai, parodos, kuriuos organizuoja Rašytojų klubas.

Pirmenybė naudotis Rašytojų sąjungos patalpomis visuomet teikiama LRS nariams, tačiau iš anksto susitarus galite rezervuoti patalpas ir savo renginiams. Patalpų nuomos įkainis priklauso nuo numatomo dalyvių skaičiaus, renginio pobūdžio, patalpų panaudos laiko.

Dėl patalpų nuomos kreiptis tel. +370 630 62549 arba el. paštu sajunga@rasytojai.lt

Rašytojų sąjungos rūmų antrojo aukšto salė