Rašytojų klubas

Viešoji įstaiga „Rašytojų klubas“

Rašytojų klubas

Rašytojų klubas vykdo įvairius literatūros projektus, skaitytojus supažindina su šiuolaikine ir klasikine lietuvių literatūra, su profesionaliais įvairių sričių meno kūrėjais.

Rašytojų klubas, bendradarbiaudamas su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, rajonų bei miestų savivaldybėmis, kultūros, švietimo skyriais, leidyklomis, vaikų globos namais, bibliotekomis, mokyklomis, muziejais, universitetais, akademijomis, kultūros centrai, ambasadomis, organizuoja įvairius kultūros renginius.

Didelio dėmesio susilaukia rašytojų autoriniai kūrybos vakarai, naujų knygų pristatymai, poezijos ir muzikos vakarai, skaitymai, diskusijos, jaunųjų menininkų kūrybos vakarai, rašytojų sukakčių minėjimai, koncertai, parodos ir kiti renginiai ne tik Rašytojų klubo salėje, bet ir visoje Lietuvoje.

Rašytojų klubas rengia tarptautinį poezijos festivalį Poezijos pavasaris, kuris yra didžiausias ir reikšmingiausias literatūrinis festivalis Lietuvoje.

Direktorė – Janina Rutkauskienė
Tel.: (8-5) 2629627, 8614 75850
El. paštas: janina.rutkauskiene.rk@gmail.com

Adresas K. Sirvydo g. 6, LT 01101 Vilnius
Tel./ Faksas (8-5) 2629627, 2617727
El. paštas: rasytojuklubas@aiva.lt