Atgal į sąrašą

Bernardo Brazdžionio literatūros premija

2012 spalio 10 d.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS IR TURIZMO PLĖTROS SKYRIUS
SKELBIA PARAIŠKŲ PRIĖMIMĄ
BERNARDO BRAZDŽIONIO LITERATŪROS PREMIJAI GAUTI

Paraiškos bus priimamos ir vertinamos pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos
2011 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. T- 2 patvirtintą Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo nuostatus kartu su 2012 m. spalio 4 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-510 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Bernardo Brazdžionio literatūros premijos įsteigimo ir jos skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Paraiška ir 3 kūrinio egzemplioriai (esant galimybei pageidautina, kad pridėtumėte skaitmeninėje laikmenoje informaciją CD ar persiųstumėte elektroniniu paštu: vida.jasaityte@kaunas.lt) priimami iki 2012 m. spalio 29 d. 17 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo plėtros skyriuje, M. Daukšos g. 34.
Pateikti dokumentai negrąžinami.

Bernardo Brazdžionio literatūros premijos skyrimo nuostatus, paraiškos formą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje www.kaunas.lt Švietimas ir kultūra, Kultūra, Kultūros ir meno premijos, stipendijos.
Pasiteirauti galima tel. 42 40 47.