Atgal į sąrašą

Vieno lito literatūrinė premija – poetui Viktorui Rudžianskui

2023 sausio 26 d.

Dvidešimt ketvirtoji kauniečių rašytojų Vieno lito literatūrinė premija už poezijos intymumą,
impresionistines būsenas ir emocijas, vaizdinių efemeriškumą eilėraščių rinkinyje “Arbata
papėdėje” (Kaunas: Kauko laiptai, 2022) paskirta poetui Viktorui Rudžianskui.
Žymusis poetas iki šios knygos išleidęs jau trylika poezijos rinkinių. Jo eilėraščiuose gausu
kultūrinių įvaizdžių, literatūrinių, mitinių intertekstų. Jis mėgsta paradoksą, savotišką žaidimą
prasmėmis. Savo kūryba V. Rudžianskas užima svarią vietą nūdienos literatūros panoramoje.
O naujajame rinkinyje “Arbata papėdėje” Viktoras Rudžianskas meistriškai dėlioja impresionistines
būsenas, kuriose ryškėja būties laikinumo pojūtis. varijuojama žmogaus susvetimėjimo, amžiaus
tragizmo ir vienišumo tema.
„Kolegoms, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus tarybai nekilo abejonių, renkant šios
reikšmingos premijos laureatą. Įtraukia Viktoro Rudžiansko rinkinio eilėraščių intonacija,
nutylėjimai, reikšmingos pauzės. Nerasime jokios niektauškos ar įkyrių pasikartojimų. Glaustai
stabtelima ties įvairiomis dvasinėmis būsenomis, vaikystės prisiminimais, jaučiamas liūdesys,
gailestis praeinančiai ar praėjusiai akimirkai“, – sako Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus
pirmininkas Gediminas Jankus.


“Arbata papėdėje” – poeto dvasinis atokvėpis, jautrus atodūsis, pauzė, kuomet prieš akis praslenka
įspūdžiai, apmąstymai, atsiminimų nuotrupos. V. Rudžiansko stabtelėjimas papėdėje – paslaptingas,
netgi mistifikuotas. Kokioje papėdėje? Ties jam kažko labai brangaus, slėpiningo, didingo. Tai gali
būti ir Sfinksas, ir piramidės ar obeliskai, tai gali būti Rūpintojėlio skulptūra ar Septintieji Dangūs.
Poetas, vertėjas, redaktorius, leidyklos “Kauko laiptai” vadovas Viktoras Rudžianskas gimė 1957
11 25 Čekiškėje, Kauno rajone,baigė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą, redagavo
Lietuvos šaulių sąjungos žurnalą “Trimitas”, dirbo “Ūkininko patarėjo” redakcijoje. Nuo 2004 metų
savaitraščio “Nemunas” vyriausiasis redaktorius (iki 2016 m.), 2010 metais įsteigė leidyklą “Kauko
laiptai” ir iki šiol jai vadovauja. V. Rudžianskas pagarsėjo savo dėmesiu jauniesiems talentams,
daug jo pastebėtų ir debiutavusių leidykloje autorių – nūnai pagarsėję Lietuvos poetai.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m. Jo kūryba versta į anglų, baltarusių, gruzinų, latvių,
lenkų, portugalų, rusų, ukrainiečių ir vengrų kalbas, o pats poetas verčia iš kartvelų, lenkų,
baltarusių, ukrainiečių kalbų. Pelnė Poezijos pavasario 2021 prizą už pasaulio poezijos vertimus į
lietuvių kalbą (kartvelo Giorgio Lobžanidzės eilėraščių rinkinys “Šventofobija”).
Viktoras Rudžianskas debiutavo dar 1991 metais eilėraščių knyga “Kregždės pulsas”, yra Poezijos
pavasario 2008 laureatas, pelnęs Antano Miškinio, Bronio Savukyno, Vytauto Gedgaudo premijas,
apdovanotas Ukrainos rašytojų sąjungos Garbės ženklu už kultūrinių mainų skatinimą, G.
Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą, ypač jaunų
žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą bei kt. Jam suteiktas teisinis Laisvės gynėjo statusas už
aktyvų dalyvavimą Parlamento gynyboje 1991 metais.
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus Vieno lito literatūrinė premija (sumanytojas ir steigėjas
ilgametis LRS Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis), teikiama nuo 1998 m. už praėjusių
metų kūrybą. Į ją kandidatuoti gali įvairiausių žanrų, skirtingas temas analizuojantys ir įvairų
patirties bagažą turintys Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus nariai. Premija aprėpia platų
Kauno literatūros lauką, todėl svarbiausiais kriterijais tampa kūrinių meninis lygis, originalumas,
paveikumas.

Geriausios praėjusių metų knygos autorių diskutuodami išrenka LRS Kauno skyriaus tarybos nariai,
taigi – patys rašytojai kolegos, kurie yra ne tik kompetentingi savo srities profesionalai, bet ir
reikliausi skaitytojai ir vertintojai – Gediminas Jankus (pirmininkas), Aldona Ruseckaitė, Erika
Drungytė, Tomas Kavaliauskas, Gvidas Latakas, Ieva Rudžianskaitė, Viktoras Rudžianskas,
Premijos skyrimą lemia kūrinio meninis lygis, originalumas, reikšmingumas.
2022-aisiais kauniečiai rašytojai išleido 16 knygų. Būtent iš jų ir buvo renkamas laimėtojas.
Viktoras Rudžianskas vienbalsiai (jam pačiam susilaikius) tapo Vieno lito literatūrinės premijos
laureatu.


Laureatui įteikiama jau kelerius metus asociacijos LATGA iš dalies finansuojama premija,
skulptoriaus Stasio Žirgulio prizas – autorinis darbas su įkomponuota vieno lito moneta ir
iškaltomis poeto Henriko Radausko eilėraščio “Dainos gimimas” pirmomis eilutėmis: “Aš nestatau
namų, aš nevedu tautos,/aš sėdžiu po šakom akacijos baltos” bei laureato diplomas, kurį pasirašo
visi Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus Tarybos nariai.

Iškilminga Vieno lito literatūrinės premijos įteikimo ceremonija bus surengta kovo mėnesį.