/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single.php on line 25
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal į sąrašą

STASĖ LYGUTAITĖ-BUCEVIČIENĖ (1936 06 15 – 2023 06 01)

2023 birželio 1 d.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. Vlado Braziūno nuotrauka.

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. birželio 01 dieną, eidama aštuoniasdešimt septintuosius metus, mirė poetė Stasė Lygutaitė-Bucevičienė.

Stasė Lygutaitė-Bucevičienė gimė 1936 m. birželio 15 d. Lenkimuose, Skuodo rajone. 1955 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą. Ilgus metus dirbo Skuodo rajoninio laikraščio ir žurnalo „Buitis“ redakcijose, daug jėgų atidavė mokytojaudama Šačių, Skuodo ir Vaičaičių vidurinėse mokyklose. Nuo 1976 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narė, aktyviai dalyvavo asociacijos visuomeninėje veikloje – buvo Literatūros fondo valdybos sekretorė, Rašytojų klubo tarybos narė.

Eilėraščius rašyti pradėjo dar besimokydama vidurinėje mokykloje, pirmoji jos publikacija spaudoje pasirodė 1957 m. Nuo to laiko išleido šešiolika poezijos knygų: „Žalios žolės žaidimai“ (1971), „Žiburys tamsoj žibėjo“ (1975), „Lengva saulė migloj“ (1979), „Medis raudonom uogom“ (1983), „Danguje kaštonas žydi“ (1985), „Amžinoji žolynų šviesa“ (1988), „Rožė viduržiemio naktį“ (1991), „Vakaro nendrė“ (1996), „Visada rudenį“ (2001), „Iš buvusio dangaus“ (2003), „Amžinas esi, kol gyveni“ (2006), „Seniai, bet dabar“ (2010), „Debesys žiemos danguj“ (2012), „Tykiai praskrido“ (2014), „Laikas nekaltas yra“ (2018), „Dulkė saulės spinduly“ (2022); knygelė vaikams „Augo žvirbliai kamine“ (1992). Kūryba spausdinta „Varpų“, „Poezijos pavasario“ almanachuose, eilėraščių rinkiniuose.

Stasės Lygutaitės-Bucevičienės poezija tarsi nutolusi nuo kasdieninio gyvenimo realijų, tačiau visu pločiu atsiremia į jas ir kyla vien iš jų. Taip, kaip aukuro dūmas kyla iš jame deginamos medžiagos, taip ir jos poezijos pasaulis – iš realiojo gyvenimo sampratų, gilesnio, labiau įprasminto ir filosofiškai apibendrinto jo suvokimo.

1986 m. poetė buvo apdovanota Salomėjos Nėries premija už eilėraščių rinkinį „Danguje kaštonas žydi“.2011 m. už poezijos knygą „Seniai, bet dabar“ jai paskirta Jono Aisčio premija. 2023 m. už eilėraščių rinkinį „Dulkė saulės spinduly“ buvo nominuota tapti „Poezijos pavasario“ laureate.

Atsisveikinimas su rašytoja Stase Lygutaite-Bucevičiene – Laidojimo namuose „Lakrima“ (Kalvarijų g. 67, Vilnius) II-oje salėje penktadienį, birželio 02 d., nuo 16.00 iki 22.00 val. Informaciją apie laidojimą pranešime vėliau.

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija