Atgal į sąrašą

Skelbiame architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo darbų konkurso laimėtojus

2023 gegužės 16 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga 2022 m. lapkričio 8 d. paskelbė architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo darbų konkursą.

Konkursui pristatyta 15 projektų.

Visi Konkurso projektai atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir buvo perduoti vertinti recenzentams. Projektus recenzavo trys recenzentai: menotyrininkė, doc. dr. Ramutė Rachlevičiūtė, literatūros kritikas, eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valentinas Sventickas, architektas, prof. Marius Pranas Šaliamoras.

Projektų vertinimo komisijoje dirbo 9 nariai: architektas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Audrius Ambrasas, menotyrininkė dr. Rasa Antanavičiūtė, architektė dr. Dalia Bardauskienė, literatūrologė, poetė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, prof. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, rašytoja, menotyrininkė, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė, dr. Laima Kreivytė, architektas, doc. dr. Darius Linartas (Komisijos pirmininkas), Vilniaus arkivyskupijos menotyrininkė, muziejininkė Rita Pauliukevičiūtė,  paveldosaugininkė, architektė Vidutė Povilauskaitė ir architektas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, prof. Algirdas Žebrauskas.

Projektai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus:

1.      Sprendimų meninė kokybė – Objekto idėjinių-plastinių sprendinių meninė kokybė, meninės idėjos originalumas (0–40 balų);

2.      Kontekstualumas – Objekto ir architektūros sprendinių ansambliškumas ir dermė su istorine aplinka (0–30 balų);

3.      Inovatyvumas (naujų technologijų (medijų ir kt.), medžiagų, skulptūrinių, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas) (0–20 balų);

4.      Ekonominis pagrįstumas (0–10 balų).

Gegužės 15 d. Projektų vertinimo komisijos posėdyje buvo patvirtinta galutinė projektų eilė ir nustatyti Konkurso laimėtojai.

GALUTINĖ EILĖ

1.      PROJEKTO DEVIZAS „TRILOGIJA“ (Lietuvos ir Suomijos UAB „Architektūros linija“, atstovaujama direktorės Daivos Čaikauskienės; architektas Gintaras Čaikauskas, skulptorius Gediminas Piekuras, architektė Agnė Mockevičiūtė);

2.     PROJEKTO DEVIZAS „171717“ (Skulptorius Vidmantas Gylikis, architektas Linas Krūgelis);

3.     PROJEKTO DEVIZAS „PORTALAS“ (Skulptorius Lukas Šiupšinskas);

4.     PROJEKTO DEVIZAS „PLUNKSNA“ (teikėjų grupė: skulptorius Ramūnas Krupauskas, architektas Martynas Valevičius);

5.     PROJEKTO DEVIZAS „PAUKŠTIS“ (UAB „Vilniaus architektūros studija“, atstovaujama direktoriaus Emilio Petkevičiaus, už projektą atsakingas asmuo – architektas Artūras Asauskas, skulptorius Rytas Jonas Belevičius);

6.     PROJEKTO DEVIZAS „SIENA“;

7.     PROJEKTO DEVIZAS „RANKRAŠTIS“;

8.     PROJEKTO DEVIZAS „PLIENINĖ ELEGIJA“;

9.     PROJEKTO DEVIZAS „300310“;

10.   PROJEKTO DEVIZAS „VIEVERSIO PLUNKSNA“;

11.   PROJEKTO DEVIZAS „POETO LAPAS“;

12.   PROJEKTO DEVIZAS „RAŠTAI“;

13.   PROJEKTO DEVIZAS „PAVASARIS“;

14.   PROJEKTO DEVIZAS „ŠVIESOS OBELIS“;

15.   PROJEKTO DEVIZAS „555“.

Architektūrinio-skulptūrinio objekto rašytojui Justinui Marcinkevičiui atminti ir skvero sutvarkymo konkurso laimėtojai:

1.      PROJEKTO DEVIZAS „TRILOGIJA“ (Lietuvos ir Suomijos UAB „Architektūros linija“, atstovaujama direktorės Daivos Čaikauskienės; architektas Gintaras Čaikauskas, skulptorius Gediminas Piekuras, architektė Agnė Mockevičiūtė) – 815 balų.

2.      PROJEKTO DEVIZAS „171717“ (Skulptorius Vidmantas Gylikis, architektas Linas Krūgelis) – 791 balas.

3.      PROJEKTO DEVIZAS „PORTALAS“ (Skulptorius Lukas Šiupšinskas) – 640 balų.

4.      PROJEKTO DEVIZAS „PLUNKSNA“ (teikėjų grupė: skulptorius Ramūnas Krupauskas, architektas Martynas Valevičius) – 639 balai.

5.      PROJEKTO DEVIZAS „PAUKŠTIS“ (UAB „Vilniaus architektūros studija“, atstovaujama direktoriaus Emilio Petkevičiaus, už projektą atsakingas asmuo – architektas Artūras Asauskas, skulptorius Rytas Jonas Belevičius) – 588 balai.

Pirmas penkias prizines vietas (pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją) užėmusiems Konkurso laimėtojams bus skiriamos šios premijos: pirmosios vietos laimėtojui – 5 000 EUR premija; antrosios – 3 000 EUR; trečiosios – 2000 EUR, ketvirtosios  ir penktosios vietos – paskatinamosios premijos  po 500 EUR.

I-oji vieta

„Trilogija“ (Lietuvos ir Suomijos UAB „Architektūros linija“, atstovaujama direktorės Daivos Čaikauskienės; architektas Gintaras Čaikauskas, skulptorius Gediminas Piekuras, architektė Agnė Mockevičiūtė)

„Trilogija“. Aiškinamasis raštas

II-oji vieta

„171717“ (Skulptorius Vidmantas Gylikis, architektas Linas Krūgelis)

„171717“. Aiškinamasis raštas

III-oji vieta

          „Portalas“ (Skulptorius Lukas Šiupšinskas)

„Portalas“. Aiškinamasis raštas

IV-oji vieta

„Plunksna“ (teikėjų grupė: skulptorius Ramūnas Krupauskas, architektas Martynas Valevičius)

„Plunksna“. Aiškinamasis raštas

V-oji vieta

„Paukštis“ (UAB „Vilniaus architektūros studija“, atstovaujama direktoriaus Emilio Petkevičiaus, už projektą atsakingas asmuo – architektas Artūras Asauskas, skulptorius Rytas Jonas Belevičius)

„Paukštis“. Aiškinamasis raštas

Konkurso projektų ekspoziciją galima apžiūrėti Lietuvos rašytojų sąjungos patalpose 2023 m. gegužės 16–24 darbo dienomis: gegužės 16 d. nuo 15.00 iki 18.00 val., kitomis dienomis – nuo 10.00 iki 17.00 val. (tel. +370 676 37 998).

Tel. pasiteiravimui:
Konkurso projektų komisijos pirmininkas Darius Linartas, tel. nr. +370 616 26 313.

Konkurso rengimo, vykdymo klausimais prašome kreiptis į konkurso vadovę Editą Radvilavičiūtę Utarienę +370 614 55165, el. paštas valdyba@rasytojai.lt.

Lietuvos rašytojų sąjungos vadovybės vardu dėkojame Konkurso dalyviams taip gausiai dalyvavusiems Konkurse. Dėkojame kiekvienam Kūrėjui už idėjas, architektūrinius ir skulptūrinius pasiūlymus. Vertiname Jūsų darbą ir pastangas. Taip pat tariame ačiū recenzentams, Kvalifikacinės atitikties ir Projektų vertinimo komisijų nariams už atsakingą darbą vertinant ir renkant šio Konkurso laimėtojus.

Lietuvos rašytojų sąjungos informacija