Atgal į sąrašą

Skelbiamas Augustino Griciaus literatūros premijos konkursas

2019 balandžio 26 d.

Premijos tikslas – skatinti Lietuvos jaunųjų prozininkų kūrybą, išsaugoti bei puoselėti
rašytojo, prozininko Augustino Griciaus atminimą.

Premija skiriama kas dvejus metus už geriausią per dvejus metus išleistą pirmąją prozos knygą.

Premijai gali būti pristatomi visi pirmąją prozos knygą išleidę autoriai, gyvenantys Lietuvos
Respublikoje.

Paraiškas Premijai turi teisę teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės
organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau – Pareiškėjai).

Pareiškėjai iki 2019 m. birželio 1 d. pateikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui (Ventos g. 11A, 81157 Kuršėnai, Šiaulių r.) pretendentų kūrinius bei trumpą pretendento veiklos aprašymą.

Augustino Griciaus premijos skyrimo nuostatai

Kontaktiniai asmenys:

Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas

tel. (8 41) 52 36 96, el. p. tomas.vaitkus@siauliuraj.lt;

Vitolda Dovidauskienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

tel. (8 41) 52 36 95, el. p. vitolda.dovidauskiene@siauliuraj.lt