Atgal į sąrašą

"Skaitymo valandos". Baigiamieji šių metų skaitymai.

2017 12 gruodžio d.

 "Skaitymo valandos". Baigiamųjų skaitymų dalyviai ir vertintojai
Gruodžio 6 dieną pabaigėme Rašytojų sąjungos projektą „Skaitymo valandos“, skirtą Lietuvos kitataučių mokykloms. Visus metus mūsų rašytojai važinėjo į lenkų, rusų, baltarusių, žydų mokyklas, o šv. Mikalojaus dieną aktyviausi mokinukai sugužėjo į Rašytojų klubą ir pradžiugino mus gražiai deklamuojamais lietuvių poetų eilėraščiais ir prozos ištraukomis. Juos vertino labai rimta komisija: Laura Sintija Černiauskaitė, Vytas Dekšnys, Aušra Kaziliūnaitė, Ričardas Šileika ir Birutė Jonuškaitė. Visi iškeliavo apdovanoti knygomis ir piniginėmis premijomis.
Apdovanojama mažoji laureatė
Nuo 2013 metų Lietuvos rašytojų sąjunga kasmet sėkmingai vykdo projektą „Skaitymo valandos“, skirtą Lietuvos kitataučių mokyklų mokiniams. Šis projektas suteikia galimybę lenkų, rusų, baltarusių, žydų mokyklų vaikams pabendrauti su šiuolaikiniais Lietuvos poetais ir prozininkais, pasiklausyti jų skaitomos kūrybos, taip pat skatina mokinius dalyvauti kūrybinio skaitymo ir rašymo meistriškumo dirbtuvėse. Pats kitataučių mokyklų pasirinkimas projektui vykdyti jau yra svarbus žingsnis bandant susikalbėti literatūrine kalba su kitakalbiais Lietuvos gyventojais, rodant jiems nuoširdų dėmesį, atgaivinant šiame krašte gyvenusių ir kūrusių kitų tautų svarbių asmenybių puoselėtas idėjas.
Rašytojai, bendraudami su kitataučių mokyklų mokytojais ir mokiniais, skatina juos dalyvauti kultūros, literatūros renginiuose, skaitymo ugdymo programose. Stengiasi padėti jaunam žmogui susivokti šiame sudėtingų permainų laikotarpyje, skatinti gero sugyvenimo sampratą ir mintį, kad jie – lygiaverčiai Lietuvos piliečiai.
Projekto koordinatorė
Birutė Jonuškaitė
Ričardo Šileikos nuotraukos
Apdovanojama mažoji laureatė