Atgal į sąrašą

SAMS projektas: kviečiami literatūros srities ekspertai

2020 24 sausio d.

Siekdama tikslingo valstybės lėšų investavimo į kultūros ir meno projektus, Lietuvos kultūros taryba (LKT) inicijuoja Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos ir analizės modeliavimo sistemos (toliau – SAMS) sukūrimą, kurios tikslas yra užtikrinti tiek kultūros sektoriaus, tiek ir kultūros ir meno projektų įgyvendinimo stebėseną, duomenų ir informacijos apie kultūros procesus ir kultūros ir meno projektų veiklas surinkimą ir panaudojimą efektyviam, įrodymais grįstam programiniam-konkursiniam Kultūros rėmimo fondo lėšų paskirstymui ir Lietuvos kultūros tarybos veiklos valdymui.

LKT kviečia Jus dalyvauti Kultūros ir meno projektų ir procesų stebėsenos analizės ir modeliavimo sistemos taikymo metodikos parengimui būtinų ekspertinių literatūros (pirkimo sąlygos ir techninė specifikacija) srities rodiklių nustatymo paslaugų supaprastintame mažos vertės pirkime, organizuojamame pagal pirkimo sąlygas ir pirkimo techninę specifikaciją.

Pasiūlymus (pasiūlymo teikimui galite naudoti LKT parengtą pavyzdinę formą) kviečiame pateikti per 20 kalendorinių dienų (t.y. iki vasario 3 d. imtinai) nuo kvietimo pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos elektroniniu paštu sams@ltkt.lt.

 

Daugiau informacijos: SAMS projektas