Atgal į sąrašą

Rašytojų klubo renginiai sausio 16–30 dienomis

2015 sausio 15 d.

Sausio 16 d. 17 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – rašytojo Romo Sadausko kūrybos vakaras „Kitas knygos gyvenimas“. Vakare bus pristatytos 2014 metais išleistos Romo Sadausko knygos: miniatiūrų apysaka „Mažas girios dienoraštis“, novelių rinkinys „Rudens elegijos“, dzūkų tarmės poema „Sudzievuliu“. Kartu su knygų autoriumi dalyvaus knygų leidėjai ir redaktoriai Irena Šalkauskienė, Stasys Lipskis, kalbininkė Asta Leskauskaitė, aktorė Inga Šalkauskaitė, rašytojas Vytautas Leščinskas, dailininkas Albertas Gurskas, skaitovas Juozas Šalkauskas, žurnalistas Romas Kvietkevičius. Vakarą ves rašytoja Birutė Jonuškaitė.

Sausio 19 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – atminimo valanda, skirta Almos Karosaitės 70-osioms gimimo metinėms. Vakare bus pristatyta poetės nauja eiliuota pasaka vaikams „Lapės paso paieška“ ir eilėraščių rinktinė „… mylėjau, betgi pavargau….“.
Vakarą ves literatūrologas dr. Kęstutis Urba. Renginyje dalyvaus rašytojai Antanas Šimkus, Gintarė Adomaitytė, Zita Gaižauskaitė, Rimantas Šavelis, Algimantas Zurba, leidėjai Rita Kubilienė („Charibdė“), Stasys Lipskis („Žuvėdra“), poetės sūnėnas Artūras Karosas, aktorė Lilija Žadeikytė ir Vilniaus m. vaikų lopšelio-darželio „Gudrutis“ vaikai ir kiti.

Sausio 22 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – Danguolės Raudonikienės dailės albumo pristatymas ir tapybos parodos atidarymas. Renginyje dalyvaus dailininkė Danguolė Raudonikienė, Tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, menotyrininkė Nijolė Tumėnienė, dailininkas Rimas Bičiūnas, Vilniaus kultūros centro dailės studija „Paletė“, vadovas Vladimiras Nesterenka, pianistė Šviesė Čepliauskaitė, Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, muziejininkė Marytė Mieliauskienė ir kiti.

Sausio 26 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – rašytojos Aldonos Ruseckaitės romano „Kaip žaibas“ pristatymas. Kartu su autore dalyvauja aktoriai Vilija Grigaitytė, Edgaras Žemaitis, kunigas, teologijos dr. Algirdas Petras Kanapka, literatūros kritikė, knygos redaktorė Janina Riškutė.

Sausio 28 d. 17.30 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – poeto Vainiaus Bako naujos knygos „Kas vėjo – vėjui“ pristatymas. Renginys iš ciklo „Salvete, juvenes“. Renginyje dalyvaus knygos autorius Vainius Bakas, poetė Deimantė Daugintytė, poetas, literatūros kritikas Arnas Ališauskas, literatūros kritikas Valentinas Sventickas, dainų autorė ir atlikėja Bjelle.

Sausio 30 d. 17 val. Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius) – poeto Rimvydo Stankevičiaus kūrybos vakaras su nauja knyga „Pūgos durys“. Kartu su autoriumi dalyvaus knygos dailininkas Šarūnas Leonavičius, poetė Ramutė Skučaitė. Vakare gros Gediminas Žilys.

Rašytojų klube veikia dailininko Arvydo Kašausko tapybos paroda. Paroda veiks iki sausio 21 d. Nuo sausio 22 d. Rašytojų klube veiks Danguolės Raudonikienės tapybos paroda.

Įėjimas į renginius nemokamas.

Smulkesnė informacija tel. (85) 2629627; (85) 2617727; el. paštas: rasytojuklubas@aiva.lt.