Atgal į sąrašą

Rašytojų klubo renginiai 2020 m. sausio 9 – 24 d.

2020 sausio 9 d.

MALONIAI KVIEČIAME Į RENGINIUS

Sausio 9 d. 18.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Poetės Laimos Kreivytės kūrybos vakaras su nauja eilėraščių knyga „Artumo aritmetika“. Dalyvaus rašytojai Gintaras Bleizgys, Donatas Petrošius, literatūrologė dr. Solveiga Daugirdaitė. Renginį ves literatūros kritikė dr. Neringa Butnoriūtė.


Sausio 10 d. 17.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Rašytojo Algimanto Čekuolio naujos knygos „Anselmo Kuntaplio nuotykiai“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius Algimantas Čekuolis. Renginį moderuos literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė.


Sausio 15 d. 18.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Poeto Marcelijaus Martinaičio poezijos rinktinės „Lyrika“ pristatymas. Dalyvaus knygos sudarytojas, poetas Gintaras Bleizgys, dainų autorius ir atlikėjas, rašytojas Vytautas V. Landsbergis, kultūros istorijos tyrinėtojas dr. Darius Kuolys. Renginį ves literatūros kritikas Valentinas Sventickas.


Sausio 20 d. 17.30 val. Rašytojų klube / K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Rašytojos Inezos Juzefos Janonės naujos rinktinės „Dvigulė lova“ pristatymas. Knygos pristatyme kartu su autore Ineza Juzefa Janone dalyvaus knygos leidėjas Vilius Gužauskis, redaktorė Onutė Gudžiūnienė, rašytoja Ona Jautakė, literatūrologė dr. Alma Lapinskienė, bardas Romualdas Miškinis.


Sausio 22 d. 18.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Poezijos ir muzikos vakaras „Jerichono rožė“, skirtas poetės Nijolės Miliauskaitės 70-osioms gimimo metinėms. Programoje N. Miliauskaitės eilės, laiškai ir džiazo improvizacijos poetės kūrybos temomis. Atlieka aktorė Dalia Jankauskaitė, džiazo dainininkė Indrė Dirgėlaitė ir džiazo muzikantas Vytautas Labutis.

Vakare bus pristatyta poetės laiškų knyga „Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai“, sudarytojai Ramunė Rakauskaitė ir Dalius Viliūnas. Kalbės literatūrologai prof. Viktorija Daujotytė ir dr. Regimantas Tamošaitis.


Sausio 24 d. 17.30 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Mykolo Romerio universiteto teatro studijos spektaklis „Melo kojos… Ilgos?“. Idėjos ir scenarijaus autorė prof. dr. Snieguolė Matulienė. Režisierius Julius Dautartas. Spektaklis sukurtas lietuvių literatūros klasikės Žemaitės apsakymo „Marti“ motyvais. Vaidina: Monika Godlauskaitė, Monika Šataitė, Julija Mikėnė, Jūratė Laukytė, Gabrielė Gerybė, Egidijus Baranauskas, Dominyka Gromnickaitė, Brigita Švenionytė, Jovita Dalgedaitė, Arvydas Vingilys, Nojus Petrūnas, Kamilė Mažvilaitė, Brigita Lėverytė, Jogaila Žymantas, Gediminas Kazėnas.


Rašytojų klube veikia dailininko Vytauto Poškos tapybos paroda „Kita erdvė“.


Įėjimas į renginius ir parodas nemokamas.


Smulkesnė informacija tel.: (85) 2629627;  (85) 2617727;

El. paštas: rasytojuklubas@aiva.ltrasytojuklubas.info@gmail.com