Atgal į sąrašą

Rašytojų klubo renginiai 2020 m. sausio 9 – 20 d.

2020 sausio 8 d.

MALONIAI KVIEČIAME Į RENGINIUS

Sausio 9 d. 18.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Poetės Laimos Kreivytės kūrybos vakaras su nauja eilėraščių knyga „Artumo aritmetika“. Dalyvaus rašytojai Gintaras Bleizgys, Donatas Petrošius, literatūrologė dr. Solveiga Daugirdaitė. Renginį ves literatūros kritikė dr. Neringa Butnoriūtė.


Sausio 10 d. 17.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Rašytojo Algimanto Čekuolio naujos knygos „Anselmo Kuntaplio nuotykiai“ pristatymas. Dalyvaus knygos autorius Algimantas Čekuolis. Renginį moderuos literatūrologė Vitalija Pilipauskaitė.


Sausio 15 d. 18.00 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Poeto Marcelijaus Martinaičio poezijos rinktinės „Lyrika“ pristatymas. Dalyvaus knygos sudarytojas, poetas Gintaras Bleizgys, dainų autorius ir atlikėjas, rašytojas Vytautas V. Landsbergis, kultūros istorijos tyrinėtojas dr. Darius Kuolys. Renginį ves literatūros kritikas Valentinas Sventickas.


Spalio 20 d. 17.30 val. Rašytojų klube / K. Sirvydo g. 6, Vilnius/

Rašytojos Inezos Juzefos Janonės naujos rinktinės „Dvigulė lova“ pristatymas. Knygos pristatyme kartu su autore Ineza Juzefa Janone dalyvaus knygos leidėjas Vilius Gužauskis, redaktorė Onutė Gudžiūnienė, rašytoja Ona Jautakė, literatūrologė dr. Alma Lapinskienė, bardas Romualdas Miškinis.


Rašytojų klube veikia dailininko Vytauto Poškos tapybos paroda „Kita erdvė“.


Įėjimas į renginius ir parodas nemokamas.


Smulkesnė informacija tel.: (85) 2629627;  (85) 2617727;

El. paštas: rasytojuklubas@aiva.ltrasytojuklubas.info@gmail.com