/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Žukas Saulius

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Saulius Žukas – literatūrologas, kritikas.
Gimė 1952 10 03 Kaune.
1975 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lituanisto specialybę. Nuo 1978 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, nuo 1990 m. dėstė Vilniaus universitete, vadovavo Algirdo Juliaus Greimo semiotinių studijų centrui. Leidyklos „Baltos lankos“ steigėjas ir savininkas (ilgą laiką jai vadovavo), to paties pavadinimo žurnalo direktorius. Literatūros vadovėlių, metodinių, ugdymo priemonių autorius, bendraautoris, sudarytojas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tautosaka dabartinėje lietuvių poezijoje: monografija. – Vilnius: Vaga, 1983.
Lietuvių bibliografijos istorija. – Vilnius: Mokslas, 1983.
Simonas Daukantas. – Kaunas: Šviesa, 1988.
Lietuva Pabaltijy: istorijos ir kultūros bruožai (su A. J. Greimu). – Vilnius: Baltos lankos, 1993.
Žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje. – Vilnius: Baltos lankos, 1995.
Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas: Martyno Mažvydo Katekizmas. – Vilnius: Baltos lankos, 1995.
Istorinis pasakojimas: Lietuvos metraščiai. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Vaižganto „Dėdžių ir dėdienių“ kulminacija: semiotinė analizė. – Vilnius: Baltos bankos, 1999.
Homero „Iliada“ ir „Odisėja“. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
K. Donelaičio „Metai“. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Švietimo epochos literatūra (kartu su I. Kanišauskaite). – Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Vertybių kaita XX a. pradžios lietuvių literatūroje. – Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Klasicizmo literatūra. – Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Pirmoji lietuviška knyga ir jos literatūrinis kontekstas. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
Uodas: pasaka. – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Negrožinio teksto suvokimas: metodiniai patarimai ir pratybos 11–12 kl. (kartu su R. Diliene). – Vilnius: Baltos lankos, 2005.
Teksto gilumas: semiotiniai etiudai. – Vilnius: Baltos lankos, 2010.
Naujokė. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Du broliai: [su pirmaisiais skaitymo pratimais.] – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2022.
Kelionė jūra. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2023.
Senoviniame mieste. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2023.

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
The first Lithuanian book and its cultural context: Martinus Mosvidius’ Catechismus, 1547 (translated by D. Tekorienė). – Vilnius: Baltos lankos, 1995, 1996.
Das erste litauische Buch im Kulturkontext seiner Entstehung: der Katechismus von Martinus Mosvidius (1547) (Übersetzung A. Gailius). – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Первая литовская книга в культурном контексте эпохи: катехизис Мартинаса Мажвидаса (1547). – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
1951: the year of poetry (translator L. Blaževičiūtė). – Vilnius: Inter Se, 2002.
Vilnius. The city and it’s history (translator D. Tekorienė). – Vilnius: Inter Se, 2002.
Vilnius. Staden och dess historia (översättning A. Kreuger). – Vilnius: Inter Se, 2004.
Vilnius. La città e la sua storia (traduzione D. Būrė). – Vilnius: Inter Se, 2006.
Vilnius. Die Stadt und ihre Geschichte (Übersetzung V. Mikutavičiūtė, K. Stolberg). – Vilnius: Litauisches Institut, 2008.

S u d a r ė :
Lietuvių meilės lyrika: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1989.
A. J. Greimas. Iš arti ir iš toli: literatūra, kultūra, grožis: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1991.
Skaitome novelę. – Vilnius: Vaga, 1991.
Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis. – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Alfonsas Nyka-Niliūnas: kūrybos studijos ir interpretacijos. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Antanas Sutkus: fotografijos, 1959–1999. – Vilnius: Baltos lankos, 2000.
Romo Kalantos auka: 1972 metų Kauno pavasaris (kartu su E. Aleksandravičiumi). – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Vytautas Stanionis: fotografijos, 1945–1959 (kartu su V. V. Stanioniu). – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Prezidentas Valdas Adamkus. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.

V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
A. J. Greimas. Apie netobulumą. – Vilnius: Baltos lankos, 2004.

I n t e r v i u ,  s t r a i p sn i a i   a p i e :
Leidėjas Saulius Žukas: viskas banalėja, lėkštėja ir vienodėja / Vakarų ekspresas, 2012 02 23