/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Žukaitė Mėta

Mėta Žukaitė-Mikelaitienė – vertėja.
Gimė 1963 02 27 Vilniuje.
1986 m. baigė anglų kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universitete. 1991–1992 m. studijavo Žydų kultūros ir istorijos programoje Judaikos studijų centre prie Oksfordo universiteto (Didžioji Britanija). 1986–1989 m. dirbo „Mokslo“ leidyklos istorijos redakcijoje. 1989–1990 m. Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių ryšių skyriaus konsultantė, 1991–1996 m. Kultūros almanacho „Proskyna“ redaktoriaus pavaduotoja. 1998–2002 m. bendradarbiavo su Atviros Lietuvos fondu kaip vertimų ekspertė. 1998–2001 m. dirbo vyriausiąja specialiste leidybai Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijoje prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, 2002–2005 m. Lietuvos kultūros atašė Prancūzijos Respublikoje. Nuo 2006 m. dirba Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamente. Verčia iš anglų kalbos. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1989 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
R. Viljamsas, K. Maklynas. Kompiuteriai mokykloje: knyga mokytojams (kartu su V. Dagiu). – Kaunas: Šviesa, 1989.
V. Nabokov. Paskaitos apie literatūrą: Franz Kafka, Marcel Proust. – Vilnius: Proskyna, 1991, Nr. 2(11), 3(12).
D. H. Lawrence. Anglija, mano Anglija: apysaka. – Vilnius: Proskyna, 1992, Nr. 3(21).
G. A. Craig. Vokiečiai: praeitis, dabartis, ateitis, permainos ir tęstinumas. – Vilnius: Pradai, 1995.
C. Martindale. Kas yra šventieji?: su Luigi Giussani pratarme. – Vilnius: Tyto alba, 1996.
A. Lingis. Nieko bendra neturinčiųjų bendrija. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
N. de Lange. Judaizmas. – Vilnius: Aidai, 1996.
M. Hollis, S. Smith. Tarptautiniai santykiai: aiškinimas ir supratimas. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
Ph. Hartnoll. Teatras: trumpa istorija. – Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998.
L. Durrell. Baltazaras: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1998.
P. Johnson. Žydų istorija. – Vilnius: Aidai, 1999.
K. Ishiguro. Dienos likučiai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2000.
Finansinė parama Europos aukštųjų mokyklų studentams: tendencijos ir polemika (kartu su I. Jomantiene). – Vilnius: Logos, 2001.
Pagrindinės švietimo temos. – Vilnius: Logos, 2001.
L. Durrell. Montolivas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
I. McEwan. Šeštadienis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2007.
N. Krauss. Meilės istorija: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008.
J. Picoult. Devyniolika minučių: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008, 2010, 2011.
M. Binchy. Alyvinis autobusiukas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.
J. Picoult. Trapumas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2010.
D. Gabaldon. Svetimšalė. – 3, 4 kn., Meilė labirinte. – Vilnius: Alma littera, 2011.
Anne Tyler. Mėlynų siūlų ritė. Vilnius: Tyto alba, 2017;
Ann Patchet. Nuostaba. Vilnius: Baltos lankos, 2018;
Hannah Rothschild. Meilės neįmanomybė. Vilnius: Tyto alba, 2019