Atgal

Žitkauskas Juozas

Rasos Pakalkienės nuotrauka

Juozas Žitkauskas – poetas. Gimė 1973 m kovo 16 d. Kapčiamiestyje.


1991m. baigė Kapčiamiesčio (Lazdijų r.) vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus Konservatorijoje kultūros vadybą.

1994 – 1995m. – Vilniaus r. laikraščio „Vilnia” korespondentas.
1997 – 1998m. – „Vorutos” laikraščio Kultūros skyriaus redaktorius.
1994 – 1997 m., 1998 – 1999 m., 2005-2008 m. Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro
(vėliau – Vilniaus apskrities kultūros centras) literatūrinių programų koordinatorius.
1997-2014 m. Vilniaus mokytojų namų renginių organizatorius, o nuo 2004 m. iki 2014-01-
07 – projektų vadovas.
Nuo 2014 m. sausio 9 d. Grigiškių kultūros centro kultūros projektų vadovas (0,5 etato);
2009-2011 m., 2014 iki dabar Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos pirmininkas.
2014 m. iki dabar asociacijos „Vilniaus dzūkuliai” pirmininkas.
Nuo 2015 m. iki dabar asociacijos „Slinktys” pirmininkas.
Nuo 2021 m. rudens iki dabar Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY)
Lietuvos skyriaus valdybos narys

Organizavo (arba vienas iš organizatorių):
Tautinių mažumų kultūrų šventę (1994 – 1995m.);
Literatūrinius susitikimus Rytų Lietuvos mokyklose, bibliotekose (1995 – 1997m.);
Rytų Lietuvos literatų susitikimus „Gimtosiomis rašytojų pėdomis…” (1996 – 1997m., 1998 –
1999m., 2005 m.);
Lietuvos regionų dienos (1997 – 2003 m.);
Literatūros šventę – knygų mugę „Knygų pavasaris” (1998 – 2008 m.);
Dainuojamosios poezijos svetainės koncertus (kartu su Gediminu Storpirščiu) (2001 – 2012
m.);
„Literatūrinę sostinės žiema” (kartu su Benediktu Januševičiumi (2001 – 2005 m.)
Jaunųjų rašytojų festivalį „Literatūrinės Vilniaus slinktys” (nuo 2011 m. iki dabar) (dab.
„Literatūrinės slinktys”);
2003-2013 m. Tarptautinį dainuojamosios poezijos festivalį TAI – AŠ (drauge su Gediminu
Storpirščiu, Alina Semionova, Benu Jakštu ir kt., buvau jo vadovas);
2009 iki dabar – Kultūros festivalį „Purpurinis vakaras” Anykščiuose (esu vienas iš jo
rengėjų);
Nuo 2020 m. Tarptautinio virtualų poezijos festivalį „Poezijos tiltai”;
Inicijavau ir vykdžiau kultūros edukacijos projektus: „Jie su Vilnija suaugę” (nuo 2012 m.);
„Dainių dialogai Vilnijos krašte” (nuo 2014 m. lapkričio mėn.), „Integruotos literatūros
pamokos Rytų Lietuvoje” (nuo 2015 m. rugsėjo).
Esu surengęs per 1300 įvairių renginių įvairiose Lietuvos vietovėse (apie 40 procentų Rytų
Lietuvos regione). Kuravęs per 35 įvairių (daugiausia fotografijos) parodų įvairiose kultūros
įstaigose.


Vienas iš www.bardai.lt, www.slinktys.lt svetainių kūrėjų.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narys (nuo
2017 m. vasario mėn.). Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 2022 m. kovo 8 d.)

B i b l i o g r a f i j a :

Grafomano įšventinimas: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
TAI – AŠ. Bardų istorija. Pirmasis tarptautinis festivalis. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Budintis kalendorius: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2014
Sakyciniai ir pilniavociniai. Ailėraščiai dzūkų tarmi. – Vilnius: Naujosios Romuvos fondas,
2018.
Dubeltavos išpažintys. Eilėraščiai dzūkiškai ir lietuviškai. – Vilnius: Naujosios Romuvos
fondas, 2021.

S u d a r ė :

Vincas Kazokas „Mūsų pastogė Australijoje” (sudarymas, atsakingojo redaktoriaus pareigos).
– Vilnius: Žurnalistika, 1996.
Laiškai Žemei (kartu su Z. Žepnickiene, D. Bulatova, O Ruzgiene). – Vilnius: Vilniaus
mokytojų namai, 2001.
Žiemos poezija: literatūros almanachas (kartu su B. Januševičiumi). – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
Žiemos žodžiai: literatūros almanachas (kartu su B. Januševičiumi). – Vilnius: Vilniaus
mokytojų namai, 2002.
Žiemos žodžiai: literatūros almanachas (kartu su B. Januševičiumi, D. Pocevičiumi). –
Vilnius: Žuvėdra, 2003.
Žiemos žodžiai: literatūros almanachas (kartu su B. Januševičiumi, D. Pocevičiumi). –
Vilnius: Žuvėdra, 2004.
Lėkimas virš žemės: Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų kūrybos almanachas. –
Vilnius: Ciklonas, 2005.
Dzūkų kalendorus 2018. – Vilnius: Vilniaus dzūkuliai, 2017.
Dzūkų kalendorus 2019. – Vilnius: Vilniaus dzūkuliai, 2018.
Dzūkų kalendorus 2020. – Vilnius: Vilniaus dzūkuliai, 2019.
Varėnos krašto dienoraščiai: gamtos ritmu. – Vilnius: Slinktys, 2019.
Dzūkų kalendorus 2021. – Vilnius: Vilniaus dzūkuliai, 2020.
Poezijos tiltai: tarptautinio virtualaus poezijos festivalio „Poezijos tiltai” almanachas (kartu su
D. Olicka, P. Krupka), – Vilnius: Slinktys, 2021.

A p d o v a n o j i m a i :

2018 m. Pirmojo Lazdijų rajono bibliotekininko Albino Andrulionio premija (steigėjas –
Lazdijų rajono savivaldybė) už eilėraščių knygą „Sakyciniai ir pilniavociniai”, garsinančią
Lazdijų kraštą ir dzūkų tarmę.
2019 m. 2018 m. vaikų literatūros premija (steigėjas LR Švietimo ir mokslo ministerija) už
nuopelnus populiarinant vaikų literatūrą ir skaitymą.
2019 m. Lauryno Ivinskio premija (steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija) už
geriausią Metų kalendorių – „Dzūkų kalendorų 2019”.
2020 m. apdovanojimas už gimtosios kalbos ir gimtosios tarmės puoselėjimą, aktyvią
edukacinę ir šviečiamąją veiklą (steigėjas – Valstybinės lietuvių kalbos komisija).
2023 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.