Atgal

Zelčiūtė Dovilė

Dovilė Zelčiutė. Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Dovilė Zelčiūtė – poetė, dramaturgė, eseistė.

Gimė 1959 04 30 Kaune.

Vaikystėje mokėsi muzikos, Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Mokytojavo, dirbo Kauno televizijoje kultūrinių laidų vedėja, Kauno kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas“, dirba redaktorės sutartinį darbą įvairiose leidyklose. D. Zelčiūtės straipsniai fotografijos ir teatro temomis publikuoti kultūros savaitraščiuose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“.  Taip pat rašytoja Kauno menininkų namuose daugiau kaip 5 metus rengė kūrybos susitikimus su rašytojais, aktoriais, režisieriais tęstiniuose cikluose „Laiptai“ ir „Kūrybos valanda“, organizuodavo fotografijos parodas, fotografų susibūrimus, diskusijas. Nuolat kūrybiškai bendradarbiauja su lietuvių išeiviais Šveicarijoje, Vokietijoje ir Europos lietuvių centru. Kūryba yra versta į rusų, anglų, švedų, bulgarų, lenkų, vokiečių ir prancūzų kalbas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė – nuo 2007 m.

Lietuvių PEN centro narė – nuo 2014 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Akligatvio erdvė: eilėraščiai. – Kaunas, 1991.
Duženų sniegas: eilėraščiai. – Kaunas: Spindulys, 1997.
Pagrindinis vaidmuo: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 2000.
Dar minutėlę pusvalandį: eilėraščiai. – Kaunas: Gabija, 2001.
Lapkričio pratimėliai: eilėraščiai. – Kaunas: Nemunas, 2003.
Atgal į vandenį: poezijos rinktinė. – Vilnius: Tyto alba, 2004.
Pirmoji ABC: rašymo sąsiuvinis (dailininkė S. Mamaitytė, tekstų autorė Dovilė Zelčiūtė). – Kaunas: Jotema, 2005.
Stotys: poezija, fotografija (su fotomenininku A. Aleksandravičiumi. Dvikalbė, į anglų k. vertė M. Lukošienė). – Kaunas: Jotema, 2006.
Drama be taisyklių: Algimanto Aleksandravičiaus portreto kontūrai. – Kaunas: Nemunas, 2006.
Kūno vartai: poetinė pjesė. – Kaunas: Kauno kamerinis teatras, 2006.
Mirties kilpa lietuvių fotografijoje: esė. – Kaunas: Nemunas, 2007.
Klaidinantys judesiai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Gastrolės: romanas. – Vilnius: Alma Littera, 2009.
Paleisk mano ranką: eilėraščiai. – Vilnius: Versus Aureaus, 2011 m.
Po repeticijos: pokalbiai apie teatrą: interviu. – Vilnius: Alma Littera, 2011.
Džuljetos suknelė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Kelionė su Oskaru Koršunovu. Teatrinis koliažas: esė, repeticijų fragmentai, spektaklių, gastrolių įspūdžiai, interviu, recenzijos. – Vilnius: Alma Littera, 2014.
Raktas po kilimėliu: mažųjų istorijų rinkinys vyresniems vaikams. – Kaunas: Kauko laiptai, 2016.
Prieglaudos miestai: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2018.
Šokiai Vilniaus gatvėje: poezija. – Kaunas: Kauko laiptai, 2020.
Augau teatre: atsiminimų knyga – Vilnius, Vaga, 2022.
Koks tavo vardas: repeticijų sezonui pasibaigus: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2023.

S u d a r ė:

Poezijos pavasaris: almanachas (drauge su Agne Biliūnaite). – Vilnius: Vaga, 2006.
Jurga: atsiminimai, pokalbiai, laiškai. – Vilnius: Tyto alba, 2008.
Neužmirštamas Vaižgantas: atsiminimai, esė, laiškai (kartu su A. Pakėnu). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Kolizija: Jurgio Gimberio kūrybos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.

A p d o v a n o j i m a i :

2004 m. Salomėjos Nėries prizas už poezijos knygą „Lapkričio pratimėliai“.
2005 m. J. Lindės-Dobilo premija  už poezijos rinktinę „Atgal į vandenį“.
2009 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premija.
2013 m. Kauno miesto savivaldybės Kultūros ir meno premija už knygas „Paleisk mano ranką“ ir „Po repeticijos“.
2019 m. Vieno lito premiją už egzistencinius ieškojimus ir autentiškus atsivėrimus eilėraščių rinkinyje „Prieglaudos miestai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018).
2019 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir Kauno miesto garsinimą.
2019 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Prieglaudos miestai“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2018).
2020 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
2021 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Šokiai Vilniaus gatvėje“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2020).
2021 m. Poezijos pavasario-Maironio premija už eilėraščių rinkinį „Šokiai Vilniaus gatvėje“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2020).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

„Poezijos pavasario“ laureatė Zelčiūtė: lengva peržengti ribą ir viskas virs neskoningu tekstu, išdavikiška spekuliacija / Lrt.lt, 2021 07 10
„Poezijos pavasario“ laureatė D.Zelčiūtė: „Neturime kito būdo pasauliui įvardyti“ / 15min.lt, 2021 07 09
D. Zelčiūtė: O. Koršunovas yra sielų chirurgas / Delfi.lt, 2014 10 28
Dovilė Zelčiūtė LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / Lrt.lt, 2014 07 27
Dovilė Zelčiūtė – Gimberienė: „Esu miesto poetė…“ / Kaunas.kasvyksta.lt, 2013 04 22
D. Zelčiūtė: „Vaikystėje aš labai bijojau gyvenimo“ / Lrytas.lt, 2012 10 04
Rašytoja D.Zelčiūtė: „Mirties kilpa menininkas pasitikrina meistrystę“ / Lrytas.lt, 2008 02 08

T e k s t a i :

Dovilės Zelčiūtės kūryba svetainėje tekstai.lt
Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2018 Nr. 2
Dovilė Zelčiūtė. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2020 Nr. 4