/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Zdanys Jonas

Nuotrauka iš asmeninio Jono Zdanio archyvo

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Jonas Zdanys – poetas, vertėjas.
Gimė 1950 07 30 Konektikute (Connecticut), JAV.
Įgijo anglų literatūros studijų bakalauro laipsnį Jeilio (Yale) universitete, magistro ir daktaro laipsnį – Niujorko (New York) universitete. Jeilio universitete dėstė anglų literatūrą, vadovavo poezijos ir vertimo teorijos bei praktikos seminarams. Ėjo Konektikuto valstijos Švietimo departamento viceministro pareigas. Šiuo metu anglų literatūros ir poezijos profesorius Sacred Heart universitete Konektikute.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1992 m.

Jono Zdanio svetainė internete.

B i b l i o g r a f i j a :

K n y g o s   l i e t u v i ų   k a l b a :
Aušros daina: lyrika. – Kaunas: Spindulys, 1993.
Dotnuvos stoty: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1999.
Dūmų stulpai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Tarpdury: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Ikaro prisikėlimas: eilėraščių poema. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Dviveidės gatvės: eilėraščių rinktinė / iš anglų k. vertė Dominykas Norkūnas, Kornelijus Platelis. – Vilnius: Odilė, 2022.

K n y g o s   a n g l ų   k a l b a :
Voice on an Anthill: poems. – New York: Manyland Books, 1982.
Maine Aubade: poems. – Newington: Appletree Chapbooks, 1990.
The White Bend of the River: poems. – New Haven: The Carl Purington Rollins Press, Yale School of Art, 1994.
The Metaphysics of Wolves: poems. – New Haven: The White Birch Press, 1994.
Priam’s Daughter: poems. – Oxford, Mississippi: The Blue Newt Press, 1997.
Water Light: poems. – Vilnius: Vaga, 1997.
Lithuanian Crossing: poems. – New Haven: The White Birch Press and The Carl Purington Rollins Press, Yale School of Art, 1999.
White: poems. – New Haven: The White Birch Press and The Carl Purington Rollins Press, Yale School of Art, 2004.
The White City: poems. – New Haven: Branford College Press and Jonathan Edwards College Press of Yale University, 2004.
The Woman on the Bridge: poems. – Chicago: Virtual Artists Collective, 2005.
Salt: poems. – Chicago: Virtual Artists Collective, 2007.
The Thin Light of Winter: new and selected poems. – Chicago: Virtual Artists Collective, 2009.
The Kingfisher’s Reign: poems. – Chicago: Virtual Artists Collective, 2012.
Cormorants: poems. – Boston: Timberline Press, 2013.
Preludes After Rain. – Macao: Flying Island Books & ASM, 2016.
Three White Horses: Still Lifes. Poems by Jonas Zdanys. Paintings by Sou Vai Keng. – Beaumont: Lamar University Press, 2017.
St. Brigid’s Well. – Chicago: Purple Flag Press, 2017.

K n y g o s  a n g l ų  i r  l i e t u v i ų  k a l b a:
Two Voices/Du Balsai.nJonas Zdanys ir Kornelijus Platelis. – Chicago: Purple Flag Press, 2017.
Preliudai po lietaus / Preludes After Rain.  Poems in English and Lithuanian. – Macau, China and Markwell, Australia: Flying Island Books, ASM, and Cerberus Press 2017.  Pocket Poets series.

V e r t i m a i   į   a n g l ų   k a l b ą :
Jurgis Gliauda. Agony. – New York: Manyland, 1977.
Sigitas Geda. Songs of Autumn. – Pittsburgh: The Slow Loris Press, 1979.
Selected Post-war Lithuanian Poetry, (ir sudarymas). – New York: Manyland Books, 1979.
Bronė Martin. Reality and Dream & The Wandering Seagull, (savarankiškai išleista), 1979.
Leonardas Andriekus. Eternal Dream, (ir sudarymas). – New York: Franciscan Fathers Press and Manyland Books, 1980.
Icchokas Meras. Stalemate. – New York: Lyle Stuart; Toronto: General Publishing Co.; Tel Aviv: Michaelmark Books, 1980.
Chimeras in the Tower: Selected Poems of Henrikas Radauskas, (ir sudarymas). – Middletown: Wesleyan University Press, 1986.
Four Poets of Lithuania: Vytautas P. Bložė, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kornelijus Platelis, (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 1995.
Smoke From Nothing: Poems by Vytautas P. Bložė, (ir sudarymas). – Philadelphia: The Pine Press, 1998.
Snare for the Wind: Selected Poems of Kornelijus Platelis, (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 1999.
The Theology of Rain: Selected Poems of Alfonsas Nyka-Niliūnas, (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga ir PEN, 1999.
Five Lithuanian Women Poets, (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 2002.
Inclusions in Time: Selected Poems by Antanas A. Jonynas, (ir redagavimas). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Silk: Poems by Nijole Miliauskaite, (ir sudarymas). – Vilnius: Vario burnos, 2002.
@ and Other Poems by Kornelijus Platelis, (kartu su Kerry Shawn Keys.) – Vilnius: Vario burnos, 2002.
Zones, Poems by Kornelijus Platelis, (kartu su Kerry Shawn Keys). – Chicago: Virtual Artists Collective, 2004.
Vytautas P. Bložė. Emptiness. – Klaipėda: Vario burnos, 2005.
Icchokas Meras. Stalemate. – New York: Other Press, 2005.
Artistic Cloning: Poems by Agnė Žagrakalytė. – Chicago: Virtual Artists Collective, 2010.
Solitary Architectures: Selected Poems of Kornelijus Platelis. – Beaumont, Texas: Lamar University Press, 2014.

R e d a g u o t o s   k n y g o s :
True Fellowship in All Its Glory: Remembrances of C.S.P. – New Haven: Kingsley Trust Association, 1992.
Yale 1972: Twenty-five Years Out. – New Haven: Yale University, 1997.
Yale 1972: Twenty-Five Years Out, A Supplement. – New Haven: Yale University, 1997.
Pushing the Envelope: Epistolary Poems. – Beaumont, Texas: Lamar University Press, 2015.
Unlocking the Word. An Anthology of Found Poetry. – Beaumont: Lamar University Press 2018.

A p d o v a n o j i m a i :
1987 m. The Phillips Poetry Award (JAV) apdovanojimas už poeziją anglų kalba.
1994 m. Lietuvos rašytojų draugijos (JAV) premija už eilėraščių rinkinį „Aušros daina“.
1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos kultūros ministerijos apdovanojimas už geriausią literatūros vertimą – „Four Poets of Lithuania“.
2002 m. Jotvingių premija už eilėraščių rinkinį „Dūmų stulpai“ ir lietuvių poezijos vertimus į anglų kalbą.
2009 m. Phi Beta Kappa premija, skirta Konektikuto koledže.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Vertėjas Jonas Zdanys: „Poezija man yra dialogas“
Virtuali paroda „Poetui ir vertėjui Jonui Zdaniui – 60“