Atgal

Žąsinaitė Jurga

Jurga Žąsinaitė-Gedminienė – prozininkė, literatūros kritikė, literatūrologė.

Gimė 1975 m. Rubikių k., Anykščių r.

1993 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą. 1994–2000 m. Vilniaus universitete Filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 2000–2002 m. UAB „Siamed Baltic“ dirbo vertėja-referente, 2002–2004 m. ­– UAB „Sirowa“ pardavimų vadybininke.

2004–2008 m. J. Žąsinaitė gyveno Veksforde (Airija) ir dirbo vertėja. Grįžusi į Lietuvą, tęsė studijas Vilniaus universitete Filologijos fakulteto doktorantūroje, parengė ir 2014 m. apgynė disertaciją „Gardinas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centras (XVIII a. antroji pusė)“. Stažavosi Varšuvos universitete (Lenkija, 2010 m.), Minsko valstybiniame universitete (Baltarusija, 2010 m.). 2015–2017 m. – VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros lektorė.

Jurgos Žąsinaitės literatūros mokslo ir publicistikos tekstai, recenzijos spausdinami leidiniuose „Metai“, „Šiaurės Atėnai“, „7 meno dienos“, „Voruta“, „Literatūra“, „Darbai ir dienos“, „Senoji Lietuvos literatūra“, „Naujasis Židinys-Aidai“, publikuojami internete.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – 2018 m.

 

I š l e i s t o s  k n y g o s:

Akmeniniai Avondalio namai: apysaka. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.

Azuritijos kardinolai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.

 

A p i e  a u t o r ę  i r  j o s  k ū r y b ą:

Adomaitytė, Gintarė. Apie tamsią palėpę, salą ežere ir knygas, panašias į plaštakes / http://www.bernardinai.lt/index.php/straipsnis/2017-02-21-apie-tamsia-palepe-sala-ezere-ir-knygas-panasias-i-plastakes/155855;

Buividavičiūtė, Lina. Du vieno gyvenimo liudijimai / Literatūra ir menas. – 2017, Nr. 15 (3611);

Juodelienė Violeta. Vienatvės maratonas į Azuritiją ir atgal / Kauno diena. – 2017-05-06 (http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/vienatves-maratonas-i-azuritija-ir-atgal-810405);

Ožalas, Audrius. Jurgos Žąsinaitės knygos „Azuritijos kardinolai“ apžvalga / Žinių radijas laida Renkuosi knygą, 2017-04-24;

Rukšaitė, Indrė. Apie Jurgos Žąsinaitės naujausio romano „Azuritijos kardinolai“ gelmes / http://www.anyksciuvb.lt/lt/naujienos/2872-apie-rasytojos-jurgos-zasinaites-naujausio-romano-azuritijos-kardinolai-gelmes-pokalbis-su-autore

Šerelytė, Renata. Mįslingi sapnų akmenys / Šiaurės Atėnai. – 2009, Nr. 933;

Adomaitytė, Gintarė. Vanduo ir akmuo – ar toks pasaulis? / http://specialistams.skaitymometai.lt/index.php?1071339591;

Tyla, Antanas. Emigracija ir žmoniškumas dr. Jurgos Žąsinaitės romane „Azuritijos kardinolai“ / Voruta. – 2017, Nr. 7;

Urbaitė, Indrė. Mokslininkė: XVIII a. antrosios pusės Gardiną galima vadinti antrąja LDK kultūros sostine / http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-03-02-mokslininke-xviii-a-antrosios-puses-gardina-galima-vadinti-antraja-ldk-kulturos-sostine/128048;

Vanagas, Rimantas. Apie emigranto duoną, žodžio meistrystę ir dar kai ką / Pasaulio anykštėnas. – 2017, Nr. 2.